Hopp direkte til innhold
Egentrening etter hjerneslag

Treningsprinsipper

I hjemmet er det et utall av treningsmuligheter, og i dette digitale magasinet gir vi deg ulike øvelser. Det er likevel viktig å huske på treningsprinsippene for alt du gjør.

 • All bevegelse er bedre enn å bli sittende og liggende.

 • Utholdenhetstrening er viktig for å klare å utføre hverdagslige aktiviteter.

 • Bli andpusten når du trener.

 • Mengdetrening er nødvendig for å klare å trene seg opp igjen.

 • Du blir god på det du trener på.

 • Likevekt gir bedre balanse.

 • Stabilitetsmusklene er de små, dype og leddnære musklene (kjernemusklene) som ligger under de store kraftmusklene. De må trenes opp for å kontrollere bevegelsene.

 • Små «rikkebevegelser» for å endre stilling i liggende og sittende posisjon er viktige bevegelser for å trene opp kontroll.

 • Å trene balanse trener også opp kontroll.

 • Balanse, styrke og utholdenhet er "ferskvare". Blir det ikke brukt, så "forsvinner" det. Det er derfor viktig å finne rutiner i hverdagen hvor det blir brukt.

 • Det er den svake siden som må trenes opp, og skal derfor brukes mest mulig i daglige gjøremål om den skal bli sterkere og balansen bedre.

 • Mange vil automatisk velge å bruke sin sterkeste side i daglige gjøremål. Det er i menneskets natur å velge «minste motstands veg». Men for slagpasienter er det den svake siden som må brukes for å trene den opp.

 • Etter et hjerneslag er det lett å kun tenke effektive løsninger i hverdagslivet, men din jobb er å huske å inkludere den svake siden, selv om det ikke alltid oppleves hverken lett eller effektivt.

 • Hør på musikk du liker og finn rytmen i kroppen.

Egentrening etter hjerneslag

Last ned informasjonsbrosjyren for egentrening etter hjerneslag