Hopp direkte til innhold
Slag hos barn

Trenger du mer støtte og informasjon?

Når man får slag, stenger en del av hjernen din ned.

Det samme skjer med en del av deg. Plutselig forandrer livet seg, og det er tøft å komme seg igjen. Men hjernen kan tilpasse seg.

Les om interessegruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom, som er for barn og ungdom under 18 år med gjennomgått hjerneslag, og deres pårørende. Gruppen drives av frivillige pårørende.

Se oversikt over dine rettigheter etter hjerneslag.

Les også om å være pårørende etter hjerneslag

Se alle våre tilbud: Vi kan hjelpe deg

Møt andre i samme situasjon - bli medlem i LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag ivaretar slagrammedes og pårørendes interesser, tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv.

Bli medlem

Rådgiving fra slagsykepleier

Slagsykepleier Marita Lysstad Bjerke har bred erfaring fra hjerneslagområdet, blant annet fra sykehus. Hun kan bistå med faglig veiledning og råd til medlemmer.

Telefon 67 023 023.
Åpen: mandager kl 12–15, onsdager kl. 17–21

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersonstilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likepersoner i LHL Hjerneslag Barn og ungdom

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og ungdom
22 79 90 90 (918 78 006)

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13 åring.

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.

Likepersonslinjen

En likeperson er en som har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende. Mer om likepersoner i LHL Hjerneslag.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen: hverdager kl. 12–18

  • Tastevalg 1: hjertesykdom
  • Tastevalg 2: lungesykdom
  • Tastevalg 3: hjerneslag
  • Tastevalg 4: hjerte- eller lungetransplantasjon
  • Tastevalg 5: Covid-19

Likepersoner i LHL Hjerneslag

Ove Hellvik

Ove Hellvik

Likeperson slagrammede
22 79 90 90 (906 91 388)

Ove Hellvik fra Oslo ble rammet av en hjerneblødning i hjernestammen høsten 2016.

Han har erfaring fra hele forløpet - fra akuttfasen, via rehabilitering til møte med arbeidslivet - og kjenner de ulike sider av livet etter gjennomgått hjerneslag.

Bente Endresen

Bente Endresen

Likeperson slagrammede og pårørende
22 79 90 90 (959 05 979)

Bente Endresen fra Oslo tar imot telefoner fra slagrammede og pårørende fra hele landet.

Hun har erfaring fra å være språkløs rullestolbruker etter en høyresidig aneurismeblødning til, etter bred rehabilitering med fysioterapi, ergoterapi og logoped - å bli en selvgående omskoleringsstudent med bachelorgrad på Høyskolen i Oslo.

Jan Tore Hylle

Jan Tore Hylle

Likeperson slagrammede
22 79 90 90 (992 37 298)

Jan Tore Hylle fra Telemark tar imot telefoner fra slagrammede. Jan Tore ble rammet av hjerneblødning i 1994.

Han har erfaring med ulike hverdagsutfordringer knyttet til hjerneslag - fra å ha sittet i rullestol, mistet jobben, har hatt vansker med å bruke kniv og gaffel til å ha mistet førerkortet som følge av synsproblemer.

Martin Aasen Wright

Martin Aasen Wright

Likeperson for slagrammede småbarnsfamilier
98 43 02 73

Martin Aasen Wright tar i mot telefoner fra småbarnsfamilier hvor en av foreldrene er rammet av slag, både slagrammede og pårørende fra hele landet hver tirsdag kveld kl. 20–22. Om telefontiden ikke passer for deg, kan ønsket tidspunkt for telefonsamtale avtales på e-post.

Etter hjerneslag 41 år gammel hadde ikke Wright den første tiden overskudd til å være en aktiv og tilstedeværende familiefar, og i tillegg vært mer frustrert og utålmodig, og ukontrollert sint overfor den eldste sønnen. Som tillitsvalgt i LHL Hjerneslag har Wright flere ganger delt sine erfaringer gjennom foredraget «Pappa, er du sint?», intervjuer i pressen og kronikker, og bloggen Slagpappa.

Alex Norbakken

Alex Norbakken

Likeperson pårørende
22 79 90 90 (414 10 610)

Alex Norbakken fra Troms tar imot telefoner fra pårørende.

Alex sin svoger fikk hjerneblødning i 2004 og en nær venn har hatt hjerneinfarkt (blodpropp).

Mathilde Norbakken

Mathilde Norbakken

Likeperson pårørende
22 79 90 90 (975 67 456)

Mathilde Norbakken fra Troms tar imot telefoner fra pårørende.

Mathildes bror fikk hjerneblødning i 2004 og venninnen hennes fikk hjerneblødning da hun var 40 år. Hun er hjelpepleier av yrke.