Hopp direkte til innhold

LHL er over hele landet

Som medlem i LHL er du del av et godt fellesskap.

Lokallagene er grunnorganisasjonen i LHL. De har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter, turer og sosiale tilstelninger. Lokallagene er samlet i fylkesstyrer.

Interessegruppene, og nettverkene i LHL Hjerneslag Ung, er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, knyttet til diagnose. Alle medlemmer i LHL er automatisk medlem i nærmeste lokallag, og du kan i tillegg velge å være del av en interessegruppe, på tvers av dette.

Afasiforbundet er siden 1. januar 2023 del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi.

Eldre par sitter på benk i høstsolen
Foto: Shutterstock

Bli medlem i LHL

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem