Hopp direkte til innhold

LHLs lokallag

LHL har nærmere 240 lokallag over hele Norge. Her er du del av et fellesskap. Lokallagene har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger.