Hopp direkte til innhold

LHL er over hele landet

Som medlem i LHL er du del av et godt fellesskap.

Lokallagene er grunnorganisasjonen i LHL. De har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter, turer og sosiale tilstelninger. Lokallagene er samlet i fylkesstyrer.

Interessegruppene og nettverkene i LHL Hjerneslag Ung er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, knyttet til diagnose. Alle medlemmer i LHL er automatisk medlem i nærmeste lokallag, og du kan i tillegg velge å være del av en interessegruppe, på tvers av dette.

Afasiforbundet er en del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi, fra 1. januar 2023. Her finner du også Afasiforbundets lokallag.

Foto: Shutterstock

Bli medlem i LHL

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem