Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Lokallag, grupper og nettverk

LHL har lokallag over hele landet. Alle medlemmer er med i nærmeste lokallag. Som medlem er du del av et godt fellesskap.

Lokallagene i LHL er åpne og inkluderende møteplasser for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi - samt deres pårørende.

LHL er delt inn i fylkesstyrer, disse bistår lokallagene. I tillegg har vi flere interessegrupper og Hjerneslag Ung-nettverk.

Finn ditt nærmeste lokallag:

Lokallagene er grunnorganisasjonen i LHL. De har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter, turer og sosiale tilstelninger. Lokallagene er samlet i fylkesstyrer.

Interessegruppene, og nettverkene i LHL Hjerneslag Ung, er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, knyttet til diagnose. Som medlem er du automatisk del av nærmeste lokallag, og du kan i tillegg velge å være del av en interessegruppe eller nettverk.

Afasiforbundet er siden 1. januar 2023 del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi.

Foto: Shutterstock

Bli medlem i LHL

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem