Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Gutt ved vannkanten

LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og ungdom under 18 år. Interessegruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er for disse, og deres pårørende.

Gruppen skal jobbe for de aller yngste slagrammede og pårørendes interesser, samt etablere møteplasser og treffpunkter for informasjon og erfaringsutveksling.

Les mer om hjerneslag hos barn og unge

Slag hos barn - en håndbok for familier
Magasin om slag hos barn. Vi håper dette er til hjelp, for både barn, ungdom, pårørende og andre. 

Overganger mellom ulike livsfaser for barn med hjerneslag
Overganger er situasjoner, prosesser, eller perioder der vi gjør et skifte eller endring i aktiviteter, stilling og/eller tilstand.

Film: "Slagmamma"

Takk til Camilla Bartnes og Amanda Karlsen ved Noroff School of Technology and Digital Media, som ønsket å produsere denne filmen til oss.

Støtte til pårørende til barn og unge

Pasientens pårørende er etter pasient- og brukerrettighetsloven tillagt bestemte funksjoner avhengig av hvem pasienten er. Pårørende skal motta informasjon og opplæring av sykehuset for å kunne ivareta rollen som pårørende til den som har hatt hjerneslag.

Kommunen har ansvar for å tilby støtte til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver i etterkant av sykehusoppholdet. Kommunen har også plikt til å foreta en selvstendig vurdering av de pårørendes behov, og tilby pårørendestøtte i form av avlastning, omsorgsstønad, veiledning og opplæring.

Se alle våre tilbud: Vi kan hjelpe deg

Kontakt oss

Styre
Navn Verv Mobil
Bente Nicolaysen Leder 91 87 80 06
For alle som er i styret: Her kan du legge til aktiviteter i deres aktivitetskalender: Redigering av aktivitetskalender
Spill

Spill deg bedre

Dataspill kan hjelpe deg i rehabiliteringen etter hjerneslag! Sunnaas sykehus gir deg svaret på hvilke spill som trener opp hvilke funksjoner.

Gå til spilldegbedre.no

Podkast

Hjerneskada - en hoderystende podkast
Laget av mor og skuespiller Irene J. Ahnéll. I februar 2018 ble Ahnélls datter, som da var seks år, utsatt for en ulykke. Hun pådro seg alvorlig hodeskade og moderat ervervet hjerneskade (EHS). Podkasten tar for seg ulike tema om ervervede hjerneskader hos barn og unge. Støttet av Stiftelsen Dam og Stiftelsen Fritt Ord.

Likepersonstilbudet i LHL Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom eller som pårørende?
Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner.
Alle likepersoner har gjennomført kurs i LHL, og har taushetsplikt. De arrangerer også treningsgrupper og aktiviteter i LHLs lokallag.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar
Tastevalg 5: Pårørende

Klinikk

På sykehus og rehabiliteringssteder

LHL har over 300 frivillige likepersoner som er tilstede og tilgjengelig på gitte tidspunkt ved nærmere 30 sykehus og rehabiliteringssteder over hele Norge.

Du finner dem typisk ved et lærings- og mestringssenter, kledd i lilla vest merket LHL, og id-kort.

Sted

Aktiviteter i LHLs lokallag

Det er ulike tilbud i de ulike lagene. Det kan være besøkstjenester (hjemme, på institusjon, i nærmiljøet) og samtalegrupper med erfaringsutveksling. 

Mange har treningsgrupper (på flere nivå, som skal passe for alle), og fysisk aktivitet i gruppe, som stavgang, turgrupper, bowling, golf, boccia, sykkel og ski og mye mer.

Finn ditt nærmeste lokallag, gruppe eller nettverk

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og ungdom
22 79 90 90

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13-åring.

Hun er også likeperson på Cathinka Guldbergs sykehus (tidligere LHL-sykehuset Gardermoen).

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.

Martin Aasen Wright

Martin Aasen Wright

Likeperson for slagrammede barnefamilier

Martin Aasen Wright tar i mot telefoner fra familier, hvor en av foreldrene er rammet av slag i ung alder. Martins snakker med både slagrammede og pårørende fra hele landet. 

Martin fikk hjerneslag 41 år gammel og som tillitsvalgt i LHL Hjerneslag har han flere ganger delt sine erfaringer gjennom foredraget «Pappa, er du sint?», i intervjuer i pressen og kronikker, og bloggen Slagpappa

Du treffer Martin enklest på kveldstid, eller ved å sende en e-post.