Hopp direkte til innhold

LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og ungdom under 18 år. Interessegruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er en del av LHL, og drives av frivillige pårørende.

Gruppa skal jobbe for de aller yngste slagrammede og pårørendes interesser, samt etablere møteplasser og treffpunkter for informasjon og erfaringsutveksling.

Les saken: Vil jevne ut forskjellene!

Les mer om Hjerneslag hos barn og unge

Mer om:

Slag hos barn - en håndbok for familier
Magasin om slag hos barn. Vi håper dette er til hjelp, for både barn, ungdom, pårørende og andre. 

Overganger mellom ulike livsfaser

Støtte til pårørende til barn og unge

Pasientens pårørende er etter pasient- og brukerrettighetsloven tillagt bestemte funksjoner avhengig av hvem pasienten er. Pårørende skal motta informasjon og opplæring av sykehuset for å kunne ivareta rollen som pårørende til den som har hatt hjerneslag.

Kommunen har ansvar for å tilby støtte til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver i etterkant av sykehusoppholdet. Kommunen har også plikt til å foreta en selvstendig vurdering av de pårørendes behov, og tilby pårørendestøtte i form av avlastning, omsorgsstønad, veiledning og opplæring.

Se alle våre tilbud: Vi kan hjelpe deg

Kontakt oss

Adresse
LHL Hjerneslag Barn og Ungdom. v/ Birgit Stræde. Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 JESSHEIM

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Bente Nicolaysen Leder 91 87 80 06

Til deg som er pårørende til en slagrammet

Når en person får hjerneslag påvirker det familie, venner og kolleger. I denne brosjyren håper vi du finner nyttig informasjon og at du får svar på noen av de mange spørsmålene som oppstår i en ny og vanskelig situasjon.

Spill

Spill deg bedre

Dataspill kan hjelpe deg i rehabiliteringen etter hjerneslag! Sunnaas sykehus gir deg svaret på hvilke spill som trener opp hvilke funksjoner.

Gå til spilldegbedre.no

Podkast

Hjerneskada - en hoderystende podcast
Laget av mor og skuespiller Irene J. Ahnéll. I februar 2018 ble Ahnélls datter, som da var seks år, utsatt for en ulykke. Hun pådro seg alvorlig hodeskade og moderat ervervet hjerneskade (EHS). Podkasten tar for seg ulike tema om ervervede hjerneskader hos barn og unge. Støttet av Stiftelsen Dam og Stiftelsen Fritt Ord.

Likepersonslinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

Tastevalg 1: hjertesykdom
Tastevalg 2: lungesykdom
Tastevalg 3: hjerneslag
Tastevalg 4: hjerte- eller lungetransplantasjon
Tastevalg 5: covid-19

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og ungdom
22 79 90 90

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13-åring.

Hun er også likeperson på Cathinka Guldbergs sykehus (tidligere LHL-sykehuset Gardermoen).

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.

Martin Aasen Wright

Martin Aasen Wright

Likeperson for slagrammede småbarnsfamilier
98 43 02 73

Martin Aasen Wright tar i mot telefoner fra småbarnsfamilier hvor en av foreldrene er rammet av slag, både slagrammede og pårørende fra hele landet hver tirsdag kveld kl. 20–22 evt e-post.

Martin fikk hjerneslag 41 år gammel. Som tillitsvalgt i LHL Hjerneslag har Wright flere ganger delt sine erfaringer gjennom foredraget «Pappa, er du sint?», intervjuer i pressen og kronikker, og bloggen Slagpappa