Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hvorfor bruke den svakeste siden?

Etter et hjerneslag vil ofte den ene kroppshalvdelen fungere bedre enn den andre.

Det kan være godt å kjenne på at en mestrer noe selv, og det er derfor fristende å bruke den siden som fungerer best. Det som dessverre skjer hvis en kun bruker den sterke siden er at den svake siden forblir svak. Inkluder heller den svake siden, da kan den bli sterkere og balansen bedre.

Signalene som går fra hjernen til musklene i den svake siden er ikke alltid sterke nok til å utføre ønsket bevegelse. Aksepter mer hjelp fra andre i starten og bruk mer tid på enkle oppgaver.

Det er likevel viktig å være så delaktig som mulig. Dette kan være en tålmodighetsprøve. Ikke gi deg! 

Etter et hjerneslag kan en også ha en nedsatt oppmerksomhet på sin svake side eller endringer i syn som gjør det enda vanskeligere å huske på å bruke den. Da er det viktig å ha pårørende som kan minne på å bruke den svake siden.

Hvordan bruke hverdagslige aktiviteter for å koble på den svake siden av kroppen etter et hjerneslag?

I hjemmet er det et utall av treningsmuligheter. I disse artiklene fokuserer vi på noen få aktiviteter, men treningsprinsippene gjelder for alt du gjør.

Vi gir råd om gode treningsstrategier for best mulig utvikling, om hvordan bevege seg hjemme på en måte som trener opp den svake siden mest.

Trening i daglige aktiviteter vi vil fokusere på i dette magasinet er:

  • snu seg fra side til side i seng
  • sitt – ligg – sitt
  • å sitte ved spisebordet
  • sitt – stå – sitt
  • å gå

Disse daglige aktivitetene utføres flere ganger daglig og gir derfor en effektiv mengdetrening.

Egentrening etter hjerneslag

Last ned informasjonsbrosjyren for egentrening etter hjerneslag

Last ned