Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
LHL på tur rundt Nordbytjern
Foto: Anders Bergersen

En sunnere befolkning lønner seg

Forebygging nytter! Færre risikofaktorer og sunnere levevaner har mesteparten av æren for at færre rammes og dør av hjerteinfarkt og hjertestans.

Det er et kjent faktum at dødeligheten av hjerte- og karsykdom i Norge har falt jevnlig siden slutten 1970-tallet, spesielt når det gjelder hjerteinfarkt som dødsårsak. I 2014 døde for eksempel omtrent halvparten så mange 50- til 80-åringer av hjerte- og karsykdommer som i år 2000. I tillegg til at færre dør av det, har også andelen som rammes (insidensen) av hjerte- og karsykdom gått betydelig ned, også de siste 5 årene (1). Hva er årsakene til disse dramatiske endringene?

Flere av risikofaktorene for hjerteinfarkt kan gjøres noe med!

En studie fra Tromsø-undersøkelsen, som har pågått siden 1974, har undersøkt hvilken betydning risikofaktorer for hjerte- og karsykdom har hatt å si for utviklingen i hjerteinfarkt og hjertestans i befolkningen de siste 20 årene. Om lag 29 000 menn og kvinner ble undersøkt i denne perioden, og tilfeller av hjerteinfarkt og dødsårsaker ble registrert i en 15-årsperiode.

Færre fikk hjerteinfarkt og hjertestans

Fra 1995 til 2010 falt dødeligheten av akutt hjertesykdom (hjerteinfarkt eller hjertestans) med omtrent 50 prosent, både fordi færre fikk hjertesykdom og fordi flere av de som fikk det overlevde. Det var særlig tilfeller av de mest livstruende og akutte hjerteinfarktene som gikk ned.

Hendelser per 100 000 personer per år i Tromsø-undersøkelsen, 1995-2010:
  1995 2010 Endring
Dødsfall av akutt hjertesykdom 137 65 -52 %
Dødsfall grunnet hjertestans utenfor sykehus 89 42 -53 %
Innleggelser for hjerteinfarkt 132 80 -39 %

På samme tid ble flere av risikofaktorene for hjerteinfarkt redusert. Gjennomsnittlig kolesterolnivå, blodtrykk, hvilepuls og antall røykere gikk ned, mens fysisk aktivitet gikk opp. Samtidig økte forekomsten av overvekt og diabetes type 2. Alle disse risikofaktorene forklarte til sammen 66 prosent av nedgangen i hjerteinfarkt og hjertestans mellom 1995 og 2010.

Lavere kolesterol en viktig forklaring

Den viktigste enkeltfaktoren var lavere kolesterolverdier. Forekomsten av hyperlipidemi (høyt nivå av fettstoffer i blodet) gikk ned med over 40 prosent. Ifølge forskerne kunne dette forklare 32 prosent av nedgangen i hjerteinfarkt og hjertestans. Studien bekrefter dermed at nedgangen i innleggelser for hjerteinfarkt har vært stor, og indikerer at bedre risikofaktorer gjennom forebygging i befolkningen har mesteparten av æren for det. Færre fikk også angina pectoris, noe som tyder på at lavere risikofaktorer bidro til mindre fettavleiringer i årene (aterosklerose).

Stort forebyggingspotensiale

Det er flere risikofaktorer for hjerteinfarkt som kan gjøres noe med. De viktigste risikofaktorene for hjerteinfarkt er alder, kjønn, arv, røyking, mosjon, kost, alkohol, vekt, kolesterol og blodtrykk (2). Det vil si at mange tilfeller av hjerteinfarkt kan unngås dersom flere av risikofaktorene blir tatt hånd om. Forebygging må starte tidlig i livet, og må rettes mot befolkningen som helhet.

Les også: Slik spiser du mindre salt

 

Kilder:

1. Kvåle. R (2021). Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2020. Hentet 02.01.2023. URL://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/hjertekar/forekomst-av-hjerte--og-karsykdommer-i-2020/

2. NHI (2021). Risikofaktorer for hjerteinfarkt. Hentet 02.01.2023. URL: https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-risikofaktorer/