Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Høyt kolesterol hos mor og barn

Barns kolesterolnivå har sammenheng med morens kolesterol under svangerskapet, viser norsk studie. Dette kan ha betydning for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Tradisjonelt har forhøyet kolesterol under svangerskapet blitt ansett som lite relevant for risiko for hjerte- og karsykdom, ettersom det er en forbigående og naturlig tilstand (1). Derfor blir kolesterol sjelden målt eller behandlet hos gravide. Men tidligere forskning har vist at høyt kolesterol hos mor er forbundet med begynnende aterosklerose i årene hos både foster og barn (2, 3). Aterosklerose er årsaken til de fleste tilfeller av hjerte- og karsykdom. Prosessen starter tidlig i livet, og den er knyttet til etablerte risikofaktorer.

Høyere "dårlig" LDL-kolesterol blant friske barn

I et doktorgradsprosjekt er det undersøkt både friske barn og barn med sykdommen familiær hyperkolesterolemi (FH), som medfører høyt kolesterol allerede fra første leveår. Hos friske barn mellom 6-13 år, fant de høyere nivåer av LDL-kolesterol – ofte kalt "det dårlige kolesterolet" – dersom mor hadde hatt høyt kolesterol i svangerskapet (1). Forskjellen i LDL-kolesterol var 0,4 mmol/l sammenliknet med barn av mødre som hadde normalt kolesterol. Det var ingen forskjeller i fødselsvekt, kroppssammensetning eller andre risikofaktorer blant barna.

Det høyere kolesterolet hos barna kunne ikke forklares av barnas kosthold. Mødrene med høyt kolesterol i svangerskapet spiste imidlertid mer mettet fett og mindre fiber; mettet fett øker LDL-kolesterolet, fiber senker det. Mors kosthold er med på å regulere hva slags næring som overføres til fosteret. Én mulig forklaring på sammenhengen mellom mødrene og barnas kolesterolnivåer kan være at eksponering for store mengder kolesterol og fettsyrer fra mor under svangerskapet kan forstyrre fettstoffskiftet hos barnet.

Kolesterol er spesielt viktig i ung alder

En forskjell på 0,4 mmol/l i LDL-kolesterol høres kanskje ikke mye ut, men i en hel befolkning kan 0,4 mmol/l bety mye for forekomsten av hjerte- og karsykdom. Det å være født med en variant av et gen som gir 0,3 mmol/l lavere LDL-kolesterol gjennom hele livet har for eksempel vist seg å være knyttet til en halvering i risikoen for hjertesykdom (4). Høyere kolesterolnivåer allerede fra barndommen av gir en høyere livsstidsrisiko for hjerte- og karsykdom enn det å få høyt kolesterol som gammel.

Kolesterolsenkende medisiner gis som regel ikke til gravide, men endret kosthold kan være effektivt. Barn som får et sunt kosthold tidlig i livet har også lavere kolesterolnivåer, og færre andre risikofaktorer, på lang sikt (5, 6).

Les råd om fett i barns kosthold fra Christensen og medarbeidere her.

I en større amerikansk studie ble det også funnet at unge voksne (gjennomsnitt på 26 år) hadde nesten fire ganger høyere risiko for å ha høyt LDL-kolesterol (over 3,3 mmol/l) dersom mødrene hadde hatt høyt kolesterol før graviditeten (7). Dette var uavhengig av kosthold, fysisk aktivitet og genetiske faktorer hos de unge voksne, selv om det også påvirket LDL-kolesterolnivåene.

Kolesterol måles sjelden blant gravide og barn

LHL har tidligere argumentert for at alle barn bør undersøkes for høyt kolesterol.

Å måle risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer tidlig blir kanskje lite prioritert, da sykdommene som regel viser seg sent i livet (1).