Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barn bør testes for arvelig høyt kolesterol

Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi tar LHL til orde for at alle skolebarn bør bli testet for høyt kolesterol.

Blant landets omtrent 60 000 førsteklassinger har så mange som rundt 200 barn arvet en genfeil som gjør at de allerede nå har et farlig høyt kolesterolnivå. De aller fleste uten å vite om det.

For de fleste av oss henger høyt kolesterol, som er en betydelig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, klart sammen med livsstil og alderdom. Mye mettet fett i kostholdet, røyking og overvekt øker kolesterolet. Om lag 500 000 nordmenn behandles for høyt kolesterol, og de fleste har god effekt av livsstilsendring og enkel medikamentell behandling.

Men ikke alle har høyt kolesterol på grunn av livsstil. Høyt kolesterol kan også være arvelig. Dette er imidlertid ganske ukjent for de fleste. Familiær hyperkolestrolemi (FH) er en arvelig sykdom - ikke en livsstilssykdom. Sykdommen skyldes en genetisk feil – den er faktisk Norges mest utbredte genetiske sykdom. Dersom mor eller far har FH, er det 50 risiko for at genfeilen overføres til barna.

Les om arvelig, forhøyet kolesterol - familiær hyperkolestrolemi.

En underdiagnostisert sykdom

Genfeilen fører til forstyrrelser i kolesterolbalansen i cellene, slik at det blir for mye kolesterol i blodet (nærmere bestemt høyt LDL-kolesterol, eller «det dårlige» kolesterolet) fra fødselen av. Dette øker i sin tur risiko for hjertesykdom, slag og tidlig død.

Selv om arvelig høyt kolesterol over tid kan være svært farlig, er FH likevel en ganske ukjent sykdom med lite oppmerksomhet. Sykdommen er underdiagnostisert og underbehandlet.

Les mer: Flere enn ventet har trolig arvelig høyt kolesterol.

Screening er hensiktsmessig

Vi mener at barna som startet i første klasse i høst burde vært testet for høyt kolesterol, for eksempel som del av barnevaksinasjonsprogrammet. En blodprøve vil da raskt avdekke om barnet har for høyt kolesterol, og om det bør foretas en gentest. Barn testes i dag allerede for andre sykdommer som er mindre utbredt og mindre alvorlige.

Det er samfunnsøkonomisk gunstig å forebygge at sykdommen utvikler seg sammenliknet med å behandle senere.

Les mer i kronikken vår med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi på NRK Ytring.