Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Gruppe mennesker på tur sammen i skog
Foto: Anders Bergersen

Livsstilsendring har livslange fordeler

Unik norsk studie bekrefter at livsstilsendringer i voksen alder lønner seg.

For over 40 år siden, ble 1232 menn i alderen 40–49 år fra Oslo plukket ut til å være med i en studie om kosthold og hjerte- og karsykdom. Disse mennene hadde i utgangspunktet høy risiko for hjerteinfarkt, de hadde særlig høye kolesterolverdier og nesten alle røykte.

Kosthold og røykeslutt ga mindre hjerteinfarkt og død

Mennene ble delt inn i to grupper: Den ene gruppen fikk ingen spesifikke kostholdsråd mens, den andre fikk råd fra lege og ernæringsfysiolog om å redusere inntaket av mettet fett, spise grovt brød, mer fisk, grønnsaker og frukt. Dersom de var overvektige, eller hadde høye nivåer av triglyserider i blodet, skulle de dessuten slanke seg og redusere sukkerinntaket. Røykerne fikk også råd om å slutte å røyke. I tillegg ble de innkalt til helsekontroller hvert halvår.

Les også: Mindre tilsatt sukker reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom

Studien varte opprinnelig i fem år. I løpet av de fem årene ble omtrent halvparten så mange av mennene som fikk kostholds- og røykeråd rammet av hjerteinfarkt, og de hadde også lavere dødelighet. Det var kostholdsendringene som fikk mesteparten av æren for dette vellykkede resultatet (1).

Bedre kosthold ga lengre levetid

Men mennene som deltok har vært fulgt opp lenge etter. Ti år etter at studien egentlig var avsluttet, hadde mennene som fikk kostholdsråd fortsatt lavere risiko for å få hjerteinfarkt (2). Nå har resultater på dødelighet i opptil 40 år også blitt rapportert. Disse viser igjen at risikoen for å dø av hjerteinfarkt var redusert med omtrent en tredjedel på lang sikt blant de som fikk kostholdsråd (3). Gjennomsnittlig levetid økte med mellom ½ til nesten 1 år hos de som fikk kostholdsråd.

Bilde av en bonde som holder en stor kurv med assorterte grønnsaker.Gruppen som fikk kostholdsråd mer enn halverte inntaket av mettet fett og senket kolesterolet i blodet med 10 prosent mer enn kontrollgruppen

Bruken av blodtrykks- og kolesterolsenkende medisiner var lik i de to gruppene. Det var relativt få av røykerne som sluttet å røyke i begge grupper, slik at mesteparten av forbedringene kan forklares med kostholdsendringer og lavere kolesterolverdier. Gruppen som fikk kostholdsråd mer enn halverte inntaket av mettet fett og senket kolesterolet i blodet med 10 prosent mer enn kontrollgruppen, bare ved hjelp av kostholdsendringer.

Se også temaside: Ernæring og helse

80 prosent mindre hjerteinfarkt på 40 år i Finland

Denne studien angikk kun middelaldrende menn i risikosonen for å få hjerteinfarkt. En ny finsk studie tyder imidlertid på at risikoen for hjerte- og karsykdom også kan senkes ved å gjøre tiltak som treffer hele befolkningen.

På 1960-tallet var dødeligheten av hjerteinfarkt i Finland høyest i verden, spesielt blant arbeidere i øst. Røyking var svært vanlig blant menn, og mer enn 90 prosent av de voksne hadde forhøyet kolesterolnivå. Et stort, befolkningsrettet forebyggingsprogram ble startet i 1972 for å redusere denne dødeligheten.

Les også: Mindre brystsmerter av røykeslutt etter hjerteinfarkt

I løpet av de neste 40 årene skjedde det betydelige positive endringer i befolkningens risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Andelen røykere gikk ned fra 53 til 29 prosent blant menn, kolesterolnivåene og blodtrykket gikk jevnt nedover. I samme periode falt dødeligheten av koronar hjertesykdom (i hovedsak hjerteinfarkt) med over 80 prosent blant både menn og kvinner, viser en ny, stor studie fra det finske Institutt for helse og velferd (4).

Denne fantastiske nedgangen i dødelighet kunne i hovedsak forklares av de tre risikofaktorene, nemlig mindre røyking, lavere kolesterol og lavere blodtrykk. Blant menn bidro lavere kolesterol mest, mens lavere kolesterol og lavere blodtrykk bidro like mye til nedgangen i dødelighet blant kvinner. Resten av nedgangen kan skyldes bedre behandling av hjertesykdom.

Sunnere kosthold

Forskerne mener derfor at det å senke kolesterolnivåene i hele befolkningen har vært den mest effektive måten å forebygge hjertesykdom på. Dette ble gjort gjennom kostholdsendringer, slik som utbytting av helmelk med lett- og skummetmelk og av smør med planteoljer og et økt forbruk av grønnsaker.

Les også: Velg fett med riktig kvalitet

Saltinntaket har også gått betydelig ned i Finland de siste 40 årene, noe som har bidratt til at blodtrykket har gått ned.

Se også temaside: Salt