Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Turstien Viewpoint Rondane

Helsestien Viewpoint Rondane er åpnet!

Etter over 3 års arbeid med Helsestien Viewpoint Rondane har LHL Folldal endelig kommet i mål og stien hadde sin offisielle åpning denne uken.

- For en dag! For et prosjekt! Sier ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet, på åpningen av Helsestien Viewpoint Rondane den 31. august. I den storslåtte Folldalsnaturen med Rondane og Dovrefjell nasjonalparker som spektakulære naboer er det mange turstier til glede for lokalbefolkningen og mange tilreisende. Men nesten samtlige stier er vanskelig å utnytte for mennesker med bevegelsesvansker. Det har endret seg nå!

LHL Folldal vedtok i september 2018 at man ville forsøke å bidra til å endre denne situasjonen ved å gjennomføre et prosjekt der man opparbeidet en tilnærmet universelt utformet tursti på 2,9 km med start og slutt ved Folldal Gruver, forteller Jarle Dalløkken, som hadde ideen til Helsestien og som har vært prosjektleder.

- Med et storslått panorama mot Rondane og et godt bevart kulturhistorisk gruvemiljø som utgangspunkt, er dette et attraktivt tilbud for lokal befolkning, så vel som folk fra regionen og tilreisende, nær sagt fra hele verden.

Målsetting med prosjektet er å gi mennesker, i alle aldre, en ekstraordinær turopplevelse, i omgivelser som er utilgjengelige for mange.

Stien er tilrettelagt for mennesker med rullator og rullestol. Og familier med barn fra barnevognstadiet og oppover skal få en fin naturopplevelse. Trimmere på ulike nivåer vil også dra nytte av stien. Fysisk aktivitet er viktig for alle.

Kombinasjonen frisk luft og fysisk aktivitet gir en stor helsegevinst, så vel fysisk som psykisk.

Veien er behagelig å gå, og både stigning og dekke er upåklagelig. Sistnevnte er så jevnt og fint at det i praksis er umulig å snuble. Utsikten varierer fra vernede kulturminner, via intime skogspartier og kryssinger av brusende fjellbekker, til lyse og åpne partier med utsyn direkte mot Rondane, sier Dalløkken.

Et felles prosjekt

LHL Folldal innså tidlig i prosessen at det ville være klokt å gjøre dette til et felles prosjekt med Folldal Turlag og Folldal kommune. Irene Steinsvik, rådgiver i LHL for prosjektsøknader til Stiftelsen Dam, er imponert over prosjektet.

– Det som er spesielt er at flere lag og foreninger samarbeider. Selv de som ikke tilhører en organisasjon har vært med. Dere har virkelig vekket dugnadsånden, sier hun.

– Jeg har ikke fått ett eneste nei når jeg har spurt folk om å bidra, sier Dalløkken.

Enorm dugnadsinnsats!

– Det har vært en formidabel dugnadsinnsats i siste delen av prosjektet. Det har vært en omfattende jobb med prosjektering av stien, inkludert anbudspapirer, rydding og utvidelse av traseen. Mye ved og tømmer ble hogget, bygging av gapahuk, 15 benker og 4 bord, klopp og bru, og beising av det som ble bygget. Mer enn 20 personer har bidratt med over 900 imponerende timer fra starten i 2018. I tillegg kommer jobbing med administrasjon og ledelse, forklarer Dalløkken.

– Dette har vært en lang og krevende prosess. Helsestien er et fantastisk resultat av frivillighet. Det har vært mange involverte og dugnadsinnsatsen har vært helt formidabel. Dette er et resultat av et samarbeid på tvers av kommune, ildsjeler, medlemmer, foreninger og fagfolk. Det er mange ressurspersoner i egne rekker. Man må se seg rundt i lokalmiljøet. Kanskje sitter det en ressurs der som ennå ikke har fått blomstre?

Det er viktig at lokallagene engasjerer seg.

Og takket være ildsjeler, lokale krefter og en enorm dugnadsinnsats, i tillegg til støtten fra Stiftelsen Dam og andre bidragsytere, så er helsestien Viewpoint Rondane blitt virkelig! Sier Steinsvik.

Gå tur for bedre helse

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM