Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Treningsgruppe i LHL Røros med John Jensvold

John Jensvold er et skikkelig forbilde!

John Jensvold er 92 år gammel og treningsinstruktør i LHL Røros. Han er selve symbolet på begrepet «Eldrekraft» og er en enorm ressurs i lokallaget!

John Jensvold ble medlem i LHL Røros i 1995 og har i alle år vært lagsmedlem. I 1996 ble han hjertesyk. Han så viktigheten av egentrening og ansvar for egen rehabilitering. Og fra 1999 initierte han og ledet treningsgrupper innen sal, basseng og bowling i regi av LHL Røros. Han fikk særlig øynene opp for å sikre god kvalitet på treningene etter å ha deltatt på LHLs kurs om fysisk aktivitet. Han har ledet saltreninger fram til i dag. Han deltar ukentlig i vanntrening etter å ha ledet treningene i mange år og møter bowlingvennene hver uke.

– Treningen og LHL har betydd mye, både sosialt og det å komme i god fysisk form. Det å trene er veldig bra, sier John Jensvold.

Ressurs for lokallaget

Med lang fartstid i LHL og som treningsinstruktør er han en stor ressurs for LHL Røros i en alder av 92 år. John har tatt flere treningskurs.

– I 1999 tok jeg det første trenerkurset på Rica i Stjørdalen. Det ble fulgt opp med et kurs på Dombås med bassengtrening og turgåing. Det var trening for hjertesyke. Så et motiveringskurs på Stjørdalen igjen i 2000. Jeg har også vært på noen kurs her på Røros, forteller John som flere dager i uken trener både andre og har egentrening.

Fra jeg fikk hjerteinfarkt og meldte meg inn i LHL ble jeg sendt på kurs og fikk treneransvar for basseng og trim i sal. I den perioden startet vi opp en gruppe som spilte bowling. Den bowlinggruppa er fremdeles aktiv. Men jeg er den eneste som har vært med hele tiden, forteller han.

I bevegelse hver dag

I dag er John med på basseng, trim i sal og bowling. Og så har han egentrening og turgåing.

– Det er ganske bra oppmøte på treningene. Jeg har to treninger i sal i uken, sier han.

John trener minst to ganger i uken på rehaben, en dag med bowling og så blir det gjerne noen formiddagsturer de andre dagene.

Jeg er i bevegelse nesten hver eneste dag. Jeg er født i 1931, så det er jo bra det! 

Gleder seg til treningen

For John er treningen en viktig del i hverdagen.

– Treningen er noe jeg ser frem til. I tillegg treffer jeg de andre som er med, og det sosiale er og viktig. Det med trening har jo å gjøre med det å være aktiv kombinert med det sosiale.

John har hele livet vært aktiv og har tidligere spilt både fotball og håndball i sine yngre dager.

– Jeg skal være forsiktig med å gi råd for hvorfor folk bør bli med på trening, men de blir jo påvirket. Det å møtes og det sosiale på trening er jo viktig. Jeg har vært medlem siden høsten 1995. Jeg fikk hjerteinfarkt på nyåret og ble medlem da om høsten og ble med på trening. Og så ble jeg sendt på kurs.

Ledet og organiserte dugnader 

Tidligere leder i LHL Røros, Kjell Engan, er mektig imponert over John og inspirert av den enorme kapasiteten har er.

– John organiserte og mobiliserte gjennom mange år en stor dugnadsinnsats blant treningsgruppenes deltakere. I jubileumsberetningen fra 2010 (35-årsjubileumet) står det:«4. Dugnader. Medlemmene i Røros LHL har aldri vært redd for å ta et tak. Denne dugnadsånden har vært til stor nytte for laget og har kommet til uttrykk på ulike vis. Laget har stått på i aksjoner for sykehuset, deltatt i arrangørkorpset for store arrangement som f.eks sykkelløpet "Jenterittet" osv. Særlig betydningsfullt har dugnadene vært i tilknytning til Røros Rehabiliteringssenter inkludert Moan gård. I flere år har lagsmedlemmer uegennyttig bidratt med praktisk hjelp i form av malingsarbeid, tapetsering, riving, ombygginger, innredninger, montering av inventar, skifte av dørlåser osv. Ca 25 medlemmer har deltatt i disse dugnadene. Til sammen har de utført ca 1 800 timer. Arbeidet har i hovedsak vært organisert og ledet av John Jensvold. Dette har gjort at laget i flere år hadde gratis tilgang til sal, basseng og møterom på Røros Rehabiliteringssenter. I tillegg har dugnadsgjengen stått for maling av vegger og tak på Nille, maling på Coop, varetelling samt oppsett av gjerde mellom Prix og jernbanen.».

Æresmedlemskap

– John er et skikkelig forbilde! Sier Kjell Engan.

– For sitt engasjement gjennom alle år innen treningsaktiviteter og dugnader ble John utnevnt til æresmedlem i laget. Han berømmes for sin pålitelige frivilliginnsats over mange år. Han har vært og er en foregangstillitsvalgt innen fysisk egenrehabilitering. Han representerer også de eldste i laget og deres pårørenderolle på et godt vis basert på egne erfaringer. Og som han sjøl sier:

Å sitte seg til dårlig matlyst, er en lite lur måte å være gammel på.

LHL Røros - et aktivt lokallag!