Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
LHL Nes overleverer hjertestarter til Bugge Bussreiser
Foto: Tommy Norum, Raumnes

LHL Nes gir verdifullt utstyr til nesbuene

Med mottoet: "Utstyr til beste for innbyggerne i Nes", har LHL Nes bidratt med mange gaver i form av medisinsk utstyr til legekontorene og hjertestartere til bedrifter og foreninger i Nes.

Nylig overleverte LHL Nes medisinsk utstyr verdt 183 361 kroner til Nes legesenter.

– Vi har gitt hjertestartere til flere av legesentrene i Nes, og nylig ga vi og hjertestarter til Bugge Bussreiser, sier Arne Stenerud, leder i LHL Nes. Han er opptatt av at innsamlede penger går til gode og viktige formål.

– Vi har dagstur med buss en gang i året, vi har sommeravslutning og julebord og tar også gjerne en 3–5 dagers tur på høsten. LHL Nes sponser medlemmene med deler av kostnadene på aktivitetene. 

Intensjonen vår er å bruke penger til det beste for nesbuene. 

LHL Nes har ca 400 medlemmer. Det er et aktivt lokallag som får til mye. Arne Stenerud sitter i styret på 6. året.

– Det gir meg mye, og jeg syns det er moro. Vi har alle tiders respons på loddsalg på medlemsmøtene. Det er veldig populært. Hver gang vi har loddsalg kommer det inn en 2–3000 kroner. Medlemmene setter stor pris på det. Pengene til utstyret vi gir bort som gaver kommer fra forskjellige donasjoner, møter, loddsalg og utlodninger, sier han.

På LHL Nes sin dagstur til Blåfarveværket, Simostranda og Hadeland Glassverk i sommer, ble en hjertestarter overlevert som gave til Inge Bugge i Bugge Bussreiser.

– Vi fikk en forespørsel på forsommeren fra Inge Bugge om vi kunne hjelpe til med å skaffe en hjertestarter pluss et HLR-kurs til alle sjåførene. Hjertestarteren ble overlevert under dagsturen og HLR-kurset er gjennomført, sier Gunnar Kongsrud i LHL Nes.

Verdifullt utstyr til nesbuene

Nylig overrakte LHL Nes fem blodtrykksmålere og et nytt EKG-apparat til Nes Legesenter. Grunnen er at mange av medlemmene i LHL Nes har tilknytning til det privateide legesenteret, samtidig som det er bygdas største legesenter med flest tilhørende pasienter.

– Målet er at utstyret kommer dit nesbuene kan få mest bruk for det. Nes legesenter har 4–5 leger, og alle de har fått ulikt utstyr på legekontorene, samtidig som de har et felles rom med nytt utstyr. Utstyret følger legekontoret, sier Stenerud.

Setter stor pris på gavene

Nes Legesenter setter stor pris på gavene fra LHL Nes.

De har fått fem digitale blodtrykksmålere som måler både vitale tegn og surstoffmetning, og et helt nytt EKG-apparat.

VIKTIGE GAVER: Etter å ha gitt Nes Legesenter fem blodtrykksmålere og et nytt EKG-apparat får Arne Stenerud (sittende) og Sigmund Kvåle i Nes LHL en demonstrasjon av fastlege Edvin Bach-Gansmo (t.v.).

Ifølge fastlege Edvin Bach-Gansmo så er blodtrykksmåleren i stedet for å bruke stetoskop.

– Det er et arbeidsbesparende instrument vi stoler på. Vi har fått et apparat på akuttstua i tillegg til at alle legene har fått hvert sitt inne på kontoret, sier han

Gjør arbeidsdagen lettere

Ifølge Bach-Gansmo brukes blodtrykksmålerne gjennom hele arbeidsdagen, og er et presist instrument som viser blodtrykk, luftmetning i blodet og leser pulsen regelmessig.

EKG-apparatet brukes på EKG-undersøkelser som ikke haster. EKG står for elektrokardiografi, og består av fire dioder som ser hjertet fra tolv forskjellige vinkler og tegner et bilde.

Med utstyret fra LHL Nes er legesenteret bedre rustet til å hjelpe nesbuene.