Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Utsikt. Ågapet
Foto: Elisabeth Lid

LHL Vest-Telemark: Skapte aktivitetspark for alle i Kviteseid!

Med ønske om å bidra til å fremme aktivitet og folkehelse, god integrering og inkludering i kommunen, gikk LHL Vest-Telemark, Kviteseid Turlag og Kviteseid Jeger- og Fiskerforening er sammen om prosjektet: Aktivitetspark for alle i Kviteseid.

– Vi fikk støtte fra Stiftelsen Dam og samarbeidet tett og godt med Kviteseid kommune om gjennomføringen. Vi startet opp høsten 2019 med å rydde området hvor det skulle settes opp gapahuk og bod, sier Marit Høgstli, prosjektleder og leder i LHL Vest-Telemark.

Rydding av busker, trær, stein, røtter og stubber ble gjort på dugnad. Området og turveien er universelt utformet. Og lokale håndtverkere ble leid inn til å sette opp gapahuken.

Aktivitetsparken ble offisielt åpnet tirsdag 22. september 2020.

– Vi ønsket å skape lavterskelaktivitet og møteplasser for alle grupper av innbyggere, også de med helseutfordringer, i et område langs en turveg som er mye brukt hele året. Og vi i LHL ønsket en gapahuk så kaffepausen kunne tas i ly for regn og vind, sier Marit.

LHL Eidsvoll: Tok med medlemmene på opplevelsesrik tur!

Aktivitetspark for alle

– Denne parken er for alle innbyggere, særlig barn og unge, eldre og innvandrere, samt de med helseutfordringer som følge av kronisk sykdom eller funksjonsnedsettinger.

Prosjektet er svært vellykket, og har innfridd målet om å lage et helsefremmende lavterskeltilbud.

Aktivt lokallag

LHL Vest-Telemark er et aktivt lokallag som arbeider kontinuerlig for å få folk ut og gå tur. Blant annet har LHL Vest-Telemark flere gågrupper. Lokallaget arbeider for å få til gågrupper i alle bygder i Vest-Telemark, og de har nå grupper i Kviteseid, Morgedal og Ordal.

Gågruppa i Kviteseid har eksistert i flere år og har deltagere som går Dalaåi Turvei til Ågapet hver tirsdag kl. 11. Det er en gruppe eldre med ulike helseutfordringer som er opptatt av å holde seg i form for å kunne bo hjemme og klare seg selv lengst mulig. Og like viktig som mosjon er muligheten til å være sammen. Alderen er mellom 68 og 90 år. De har kaffepause på hvileplassen i Ågapet.

– Nå kan de hygge seg i gapahuken.

For mange hjerte- og lungesyke er det bra for helsa å kunne søke ly i en gapahuk når det blåser og regner.

Gruppa går til Ågapet sommar, vår og høst og til idrettshallen på vinteren. I tillegg til vår gågruppe er det og mange andre gågrupper og folk som går tur og som gleder seg over å sitte under tak i uvær. Kviteseid Turlag har jobbet med å avtalefeste, etablere, rydde, skilte og merke turstier i hele kommunen. De var klar for å ta tak i nye utfordringer, og ville aktivt bidra i dugnadsarbeidet knyttet til prosjektet. Dette var ut fra turlaget sin målsetting om å legge til rette for at alle lag av folket ut fra sine forutsetninger på en enkel måte skal kunne komme på tur for opplevelsen, fysisk aktivitet, helse og i sosiale relasjoner også i sitt nærmiljø.

gapahuken

Vi har fått den møteplassen alle ønsket seg. En aktivitetspark der man kan drive med fysisk aktivitet og være sosiale sammen.

Sammen med kommunen vil Kviteseid Jeger- og Fiskerforening stå for vedlikehold av turveien og LHL Vest-Telemark vil ha tilsyn av selve rasteplassen. Parken blir brukt hver eneste dag. Området er nå mer attraktivt og det er allerede stor aktivitet i området. Aktivitetsparken har blitt en populær og mye brukt møteplass for målgruppene i prosjektet. Så vi har innfridd målet om å lage et tilbud som fremmer folkehelse, sier Marit og legger til:

Tusen takk til Stiftelsen Dam, Gjensidigestiftelsen og Vestfold/Telemark fylkeskommune som var med på å gjøre denne drømmen til virkelighet!