Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Koret i aksjon på Norsk Sykepleierforbunds seminar
Foto: Emil W. Breistein

Syng med det språket du har

Mange som har vansker med å snakke, kan få ordene fram ved å synge. Personer med afasi opplever ofte at ordene kommer lettere ved bruk av sang og musikk.

I Bergen har afasiforeningen tatt konsekvensen av dette og startet et afasikor. Siden 2019 har de øvd og sunget sammen annenhver uke – bare avbrutt av pandemien. Koret består av medlemmer i LHL Afasiforeningen Bergen og omegn. Her kan alle være med, både personer med afasi og pårørende.

Å synge sammen gir mye glede

Anne Grete Inderøy er et av medlemmene i koret. Slaget kom som lyn fra klar himmel for to år siden. Da hun våknet opp på Haukeland universitetssjukehus hadde hun mistet språket. På ReHabiliteringsklinikken på Nordås fant hun brosjyrer for Afasiforeningen i Bergen og omegn.

Jeg meldte meg inn med en gang. Siden da har jeg vært med på både kor, bowling, medlemsmøter og turer, forteller Anne Grete.

Før slaget var Anne Grete apotektekniker på Haukeland universitetssjukehus. Det gikk ikke å fortsette i jobben fordi hun ikke kan ta telefoner, ikke kan regne, har dårlig hukommelse og reagerer mye på høy lyd. Da er det godt å ha aktiviteter å delta på, og noe å fylle hverdagen med.

Afasikoret betyr mye for meg, sier Anne Grete. Vi er mange i samme båt, som har stor glede av å synge og øve sammen.

Det nytter ikke å sitte inne å synes synd på seg selv, legger hun til.

Anne Grete går til logoped. I starten var det oftere timer, men nå får hun kun en time annenhver uke. Hun skulle gjerne hatt flere, men ventelistene er lange.

– Disse timene betyr så mye for meg, sier hun.

Musikkterapi i vekst

Flere og flere får øynene opp for at musikkterapi er viktig. Karoline Widding er utdannet musikkterapeut og dirigent for afasikoret. Masteroppgaven hennes undersøkte hva som skal til for å opprette og utvide musikkterapitilbud innen somatikken i Norge, og dermed øke antall musikkterapistillinger. Hun ser gjerne at det blir flere musikkterapeuter innen nevrorehabilitering.

Jeg ble kjent med afasikoret mens jeg var student og hadde praksis på Nevroklinikken på Nordås, forteller hun. I dag jobber hun med personer med demens på sykehjem, men har tatt seg tid til å fortsette med afasikoret ved siden av.

Karoline forsøker å tilrettelegge for at det skal være en hyggelig opplevelse og gøy å komme på korøving.

I musikkterapi er det viktig å få til gode relasjoner og det tenker jeg mye på, forteller Karoline.

Det viktigste for korets medlemmer er å synge sammen og kose seg sammen med musikken. Det skal være lavterskel tilbud og alle skal kunne være med, sier Karoline.

Musikken er koblet til flere deler av hjernen, slik at når du synger kan du gå utenom de skadede områdene og få fram musikken. Når språksenteret i hjernen blir skadet kan sang og musikk hjelpe til å få fram språket. Musikk brukes derfor en del i rehabilitering.

Det er viktig å få til noe fint sammen og jeg stiller gjerne krav til kormedlemmene. Jeg bruker humor og senker terskelen, slik at vi prøver og feiler sammen. Det viktigste er det sosiale og ha det gøy, mener hun.

Gjerne flere musikkterapeuter

Det blir stadig utdannet nye musikkterapeuter. Ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen er det 18 studieplasser, og det er også utdanningstilbud ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.

Et afasikor kan nok fungere bra uten musikkterapeut, men det er en fordel å ha med seg noen med kunnskap om musikk og mennesker, påpeker Karoline. 

Hun oppfordrer alle som har lyst til å starte afasikor til å ta kontakt med en musikkterapistudent. Det finnes sikkert flere som har lyst på en hyggelig og relevant ekstrajobb.

Å synge gir mestringsfølelse

Vi har stor glede av koret, sier Yngve Seterås, som er leder i LHL Afasiforeningen Bergen og omegn. Han synger selv i koret sammen med sin kone, Ågot Valle, som har afasi.

Synger språket tilbake

I koret kan alle være med. Gleden ved å synge sammen og ha det hyggelig, er målet. Det er ingen krav om erfaring og det handler ikke om å være god til å synge, men å ha det gøy sammen.

Yngve Seterås, LHL Afasiforeningen Bergen og omegn
Yngve Seterås, LHL Afasiforeningen Bergen og omegn

For ikke så lenge siden var afasikoret så heldige å få synge på et seminar Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for rehabilitering arrangerte i Bergen.

Det var en opplevelse for deltakerne å opptre foran et fremmed publikum. Vi hadde tidligere bare sunget på våre egne medlemstreff, forteller Yngve.

Afasikoret i Bergen er det eneste afasikoret i Norge vi vet som så langt. Yngve håper å kunne inspirere flere til å starte afasikor.

Kanskje en ide for flere lokallag som tenker på nye aktiviteter?