Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL

Gullegget til LHL og Ebbing

LHL ble 26. november tildelt Gullegget 2013 gjennom Marta Ebbings forskningsprosjekt om B-vitaminer, hjertesykdom og kreft.

Marta Ebbing (t.v.) og Mari Larsen mottar Stiftelsen DAMs hederspris - Gullegget.

Vi er veldig stolt av prisen, og vi gratulerer også Ebbing. Vi mener Ebbing har fortjent Gullegget fordi hennes forskning er til direkte nytte for mennesker med hjerte- og karsykdom. Når vi vet at to av fem mennesker i Norge dør av hjerte- og karsykdom, er det livsviktig å forske på behandling som kan reduserer hjerte-dødeligheten, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Det er første gangen LHL tildeles Gullegget, som er Stiftelsen Dams hederspris.

Gullegget deles årlig ut til et avsluttet prosjekt innen virksomhetsområdene forebygging, rehabilitering eller forskning. Prisen skal rullere innen virksomhetsområdene.

Ebbings arbeid er et meget viktig forskningsprosjekt som så absolutt fortjener den heder og ære som følger med en pris som dette, sier prosjektrådgiver Irene Steinsvik i LHL .

17. september 2010 disputerte Ebbing for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Homocysteine-lowering clinical trials in Norway. Cardiovascular and cancer outcomes in the Western Norway B Vitamin Intervention Trial and the Norwegian Vitamin Trial. I avhandlingen ble det konkludert at B vitamintilskudd ikke hjelper mot etablert hjerte- og karsykdom, og at det faktisk kan være skadelig å ta slikt tilskudd uten medisinsk indikasjon.

Oppsummert har avhandlingen vist at det ikke er noen grunn for hjertepasienter uten påvist B vitaminmangel å ta tilskudd med folsyre og B12 for å senke sitt homocystein. Slikt tilskudd kan være ugunstig for helsen. Det bør forskes videre på sammenhenger mellom B-vitaminer, homocystein og helse for å forklare disse resultatene, konkluderes det.

I tiden etter ph.d.-graden, har Ebbing blant annet bidratt til en stor metaanalyse av liknende randomiserte kliniske studier på inntak av folsyre mot etablert hjerte- og karsykdom og risiko for kreft som ble publisert i The Lancet i mars i år. Denne analysen viste ikke noen økt risiko for kreft for de som hadde fått tilskudd av folsyre.

Ebbing er nå konstituert avdelingsdirektør ved avdeling for helseregistre ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Fra 1. mars 2011 var hun prosjektleder for det nye Hjerte- og karregisteret ved samme institutt.