Hopp direkte til innhold

Tilgjengelighetserklæring

LHL har som mål at nettstedet vårt skal være digitalt tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

LHL har forpliktet seg til å sikre digital tilgjengelighet for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre brukeropplevelsen for alle og bruke de relevante tilgjengelighetsstandardene.

Digitaliseringsdirektoratet, ved Tilsynet for universell utforming av ikt (uutilsynet.no), er gjennom regelverket om universell utforming av ikt pålagt å følge opp at nettsider, apper og selvbetjeningsautomater i offentleg og privat sektor er utformet i samsvar med kravene.

Oversikt over regelverket (uutilsynet.no)

EUs webdirektiv (WAD) om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) er nå del av norsk rett. Det samme gjelder WCAG 2.1-standarden. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for mennesker med ulike typer funksjonsevne. Retningslinjene er delt inn i tre nivåer: Nivå A, Nivå AA og Nivå AAA.

Så langt det er mulig skal LHL følge Nivå AA i WCAG 2.1-retningslinjene. Dette betyr at lhl.no skal være:

  • Oppfattelig: Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må være presenterbare for brukere på måter de kan oppfatte.
  • Driftsdyktig: Brukergrensesnittkomponenter og navigasjon må kunne betjenes.
  • Forståelig: Informasjon (innhold) og selve brukergrensesnittet må være forståelig.
  • Robust: Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes pålitelig av en lang rekke brukeragenter, inkludert hjelpeteknologier.

LHL bruker flere verktøy for å sikre at vi følger regelverket.

Kilder

WCAG 2.1-standarden (uutilsynet.no)

EUs webdirektiv (WAD) (uutilsynet.no)

Frank Rosendahl Slettebakken

Frank Rosendahl Slettebakken

Leder digitale kanaler
94 86 31 65