Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL

LHL har flere brukerrepresentanter i råd og utvalg

LHL har mange medlemmer som innehar viktige roller som brukerrepresentanter i kommunale- og fylkeskommunale råd, i helseforetak og i forskningsprosjekter.

De fleste brukerrepresentantene sitter i et kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. Dette er et rådgivende organ som finnes i alle kommuner, og som kommer med innspill til saker som berører personer med funksjonsnedsettelse. Rådet har en viktig funksjon når tilbud skal utformes og tjenester forbedres. Brukerrepresentantene er som oftest rekruttert fra interesseorganisasjoner.

I inneværende periode (2019-2023) har LHL registrert over 160 kommunale brukerrepresentanter inkl. vararepresentanter blant våre medlemmer. Dette er en stor økning fra tidligere.

Brukerrepresentantene gjør en verdifull innsats ved å jobbe for et bedre samfunn for alle.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker å gjennomføre en kartlegging av de kommunale- og fylkeskommunale rådene for personer med funksjonsnedsettelse. Med kartleggingen ønsker Bufdir å få kunnskap om hvordan rådene fungerer, hvilke rammebetingelser de har, hvilke saker de arbeider med og hvilken innflytelse de har. Dette for å kunne realisere regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Les mer om brukermedvirkning på ffo.no

Her ser du om ditt lag har en brukerrepresentant i kommunalt råd/vara brukerrepresentant i kommunalt råd.

Sted

Lokallag

LHL har 250 lokallag over hele landet. Som medlem blir du del av et fellesskap, og kan delta på ulike aktiviteter, kurs, møter, turer, treningsgrupper og mye annet.

 

Finner du feil eller mangler, ta kontakt med Birgit Stræde:

Birgit Stræde

Birgit Stræde

Organisasjonsrådgiver
93 02 24 45

Er ansvarlig for LHLs interessegrupper. Kan svare på spørsmål om landsmøtet.