Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Hovedinngang Feiring
Foto: Even Gulbrandsen

Nytt liv på Feiring

Tirsdag 18. august er første skoledag for historiens første elever ved Feiring videregående skole (Feiring vgs). Etter at Feiringklinikken stengte dørene sommeren 2018 har bygget stått tomt, men nå blir det fylt med nytt liv.

Selve driften av den nye skolen blir i sin helhet finansiert av det offentlige. Oppstarten, som har pågått siden nyttår, blir blant annet finansiert av "Årsmøtegaver" fra mange av LHL sine lokallag. Uten denne støtten hadde det ikke vært mulig å starte opp denne skolen.

Historisk tilbakeblikk

For alle som er glade i LHL har navnene Krokeide og Feiring helt spesiell betydning. På Krokeide, ytterst i Fanafjorden i Bergen, var det alt startet. Der ble Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) startet i 1943. Skolen på Krokeide ble organisasjonens første store prosjekt og så dagens lys 1946. Organisasjonen THO endret navn til LHL i 1961.

På Feiring etablerte LHL i 1984 sitt kurs- og konferansesenter og så åpnet Feiringklinikken sine dører i 1989. For svært mange mennesker er Feiringklinikken et begrep ensbetydende med en ny start på livet. At Feiringklinikken har vært en stor suksess, er det ingen tvil om.

Les mer: Vår historie

Ny start på livet

Etter at rehabiliteringsvirksomheten på Krokeide flyttet ut til andre lokaler ved LHL-klinikken Bergen, ble skolene værende og siden 2015 drevet videre eid av Stiftelsen Krokeide, opprettet av LHL.

I mange år har Krokeide videregående skole tatt imot ungdom som av ulike grunner har erfart utfordringer avbrutt sin videregående opplæring, enten på grunn av lærevansker og/eller psykiske utfordringer. Krokeide videregående skole har blitt en suksess hvor elevene erfarer å mestre både liv og læring på en ny måte. De aller fleste elevene forlater skolen etter endt skolegang med eksamenspapir i hånden og klare for yrkeslivet. En ny start på livet!

De siste årene ble innsøkningen til Krokeide vgs så stor at behovet for en ny skole meldte seg. Lokaliseringen av den nye skolen på Feiring er ideell. Sentralt på Østlandet med god kommunikasjon og kort vei til landets hovedflyplass på Gardermoen.

Feiring vgs

Feiring vgs er en søsterskole til Krokeide vgs. Begge skolene tar imot elever fra hele landet.

Den nye skolen på Feiring etableres etter modell av Krokeide vgs, men med et noe annet studietilbud. Denne høsten kan det tas opp inntil 68 elever, neste høst kan det tas opp totalt 140 elever, og så høsten 2022 er skolen fult utbygd og ta opp totalt 192 elever.

Samtlige ansatte ved skolen er nå på plass og pågangen av elever er stor.

Les mer om Krokeide vgs og Feiring vgs