Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL
Inger Njølstad, Tromsø-undersøkelsen, Steinar Krokstad, HUNT-undersøkelsen og Janne Bjørklund, LHL.
Foto: Anders Bergersen

LHLs ærespris 2014 til HUNT og Tromsøundersøkelsen

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) og Tromsøundersøkelsen står sentralt i folkehelsearbeidet i Norge. – Gjennom disse undersøkelsene får vi unik kunnskap om folkesykdommer, livsstilssykdommer, helse og forebygging.

Derfor har LHL valgt å gi vår ærespris for 2014 til disse unike forskningsmiljøene, sier Brit Hoel, leder i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

HUNT og Tromsøundersøkelsen er svært viktige datamaterialer for økt kunnskap om norsk folkehelse. Forskningsprogrammene er enestående ved at de gir mulighet til å følge utvikling i helse og sykdom i den samme befolkningen over flere år. Begge planlegger nye, store undersøkelser. Den syvende Tromsøundersøkelsen starter i 2015 og den fjerde HUNT-undersøkelsen starter i 2017. Begge helseundersøkelsene omfatter måling av høyde og vekt, blodtrykk og blodfettstoffer i den allmenne befolkningen, noe som er svært viktig for målrettet forebygging av hjerte- og karsykdom

I år er det 40 år siden Tromsøundersøkelsen startet og 30 år siden HUNT-undersøkelsen ble igangsatt. Mens utgangspunktet for Tromsøundersøkelsen var den høye dødeligheten av hjerte-karsykdommer i nord, fokuserte HUNT1 på tuberkulosescreening og blodtrykksbehandling i allmennpraksis. Alle voksne i hele Nord-Trøndelag ble invitert til HUNT 1. Hele 90 prosent møtte til undersøkelsen, som viste at tuberkulose-screening av befolkningen i Norge ikke lenger var nødvendig. HUNT2 hadde et mer utvidet fokus på lungesykdommer hos voksne og ungdom, inkludert spirometri (lungefunksjonstest). Dette la grunnlag for forskning på allergi, astma og kols.

HUNT har i tre undersøkelser gjennom 30 år lagt vekt på folkehelsearbeid og forebygging av sykdom. Resultatene undersøkelsen har hatt stor betydning for behandling av høyt blodtrykk i Norge, og har bidratt til retningslinjer for behandling av lungesykdommer. 120 000 personer har samtykket til at anonymiserte helseopplysninger kan brukes i godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver.

Med 40 000 deltakere, seks undersøkelser og landets høyeste oppmøteprosent gjennom 40 år er Tromsøundersøkelsen landets lengste og mest omfattende tidsserie av helsedata. Siden 1974 har hjerte- og karsykdom stått sentralt i Tromsøundersøkelsen. Viktig forskning på hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer, venøs blodpropp og åreforkalkning har bidratt til redusert dødelighet av hjerte-karsykdom og til retningslinjer for primærforebygging av hjerte-karsykdom.  Undersøkelsen er gradvis utvidet til å omfatte andre viktige folkesykdommer som lungesykdom, diabetes, kreft, benskjørhet og kronisk smerte. Data fra undersøkelsen kobles til sykdomsregistre og sentrale helseregistre. På denne måten kan utviklingen av helse og sykdom studeres over tid, både hos enkeltindivider og i befolkningen. 

HUNT og Tromsøundersøkelsen utgjør til sammen en meget verdifull og etterspurt samling av helsedata både nasjonalt og internasjonalt. Det at det finnes få tilsvarende befolkningsstudier som fortsatt samler inn data. Norge har grunn til å være stolt over disse programmene, og stolte bør de dedikerte ansatte være. Prisen er en anerkjennelse av det viktige arbeidet, sier styreleder i LHL, Brit Hoel.

De som mottar prisen er:

Prisoverrekkelsen fant sted ved LHLs Landsmøte lørdag 1. november 2014 kl. 14.00 på Clarion Gardermoen Hotel.