Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Bilde av Johnny Donné med hunden
Foto: Privat

Likeperson – et medmenneske å snakke med!

Da Johnny var hjerteoperert savnet han noen å snakke med som hadde vært gjennom det samme.

Johnny Donné er likeperson på Haukeland sykehus. For han er det meningsfylt å snakke med de som trenger hjelp i en vanskelig situasjon. Han vet selv hvor ensomt det kan føles og ikke ha noen å snakke med som har samme erfaring.

– Jeg hadde en bypassoperasjon for ti år siden. Da jeg ble operert så jeg ingen likepersoner på avdelingen. Senere, da jeg så i publikasjonene til LHL, så jeg at det var noe som het Likepersonstjeneste.

Johnny hadde behov for å snakke med en likeperson, særlig etter operasjonen.

Når du kommer hjem med tusen spørsmål som ikke Helsetjenesten har tid til å svare deg på, da er det fint å kunne snakke med andre som har opplevd noe lignende for å bli beroliget av at det er ikke noe spesielt med deg.

Om likepersonlinjen

Et medmenneske

En likeperson er først og fremst et medmenneske, som skal lytte og dele av egne erfaringer, være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om hvilke muligheter som finnes.

– Det er mange forskjellige greiner inn i likepersonsarbeidet. Det er likepersoner på sykehus, lokale likepersonskontakter, erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper / selvhjelpsgrupper), telefon- og besøkstjenester, og trimgrupper ledet av likepersoner. Likepersonslinjen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende startet vi her i LHL Bergen i 2016. Med veldig god hjelp fra LHL sentralt! Den er nå blitt en del av Likepersonslinjen til LHL, sier Johnny.

Mer om lokallaget LHL Bergen

Han har vært likeperson i 8 år og sitter i LHL Bergens likepersonskomité på Haukeland sykehus.

– Jeg begynte å ta vakter på hjerte- og lungeavdelingen. Det er jo ikke aktivt nå under pandemien, men vi har en telefonlinje med stor kapasitet, sier han.

Likepersonstilbudet i LHL Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom eller som pårørende?
Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner.
Alle likepersoner har gjennomført kurs i LHL, og har taushetsplikt. De arrangerer også treningsgrupper og aktiviteter i LHLs lokallag.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar
Tastevalg 5: Pårørende

Klinikk

På sykehus og rehabiliteringssteder

LHL har over 300 frivillige likepersoner som er tilstede og tilgjengelig på gitte tidspunkt ved nærmere 30 sykehus og rehabiliteringssteder over hele Norge.

Du finner dem typisk ved et lærings- og mestringssenter, kledd i lilla vest merket LHL, og id-kort.

Sted

Aktiviteter i LHLs lokallag

Det er ulike tilbud i de ulike lagene. Det kan være besøkstjenester (hjemme, på institusjon, i nærmiljøet) og samtalegrupper med erfaringsutveksling. 

Mange har treningsgrupper (på flere nivå, som skal passe for alle), og fysisk aktivitet i gruppe, som stavgang, turgrupper, bowling, golf, boccia, sykkel og ski og mye mer.

Finn ditt nærmeste lokallag, gruppe eller nettverk

Vi er der for deg!

– Under koronaen er det kun telefonlinjen som gjelder.

Mange har nok ganske høy terskel for å ringe til et nummer og snakke med et fremmed menneske om private tanker og situasjoner. Men det er det vi er der for.

Min erfaring er at det sitter mange hjemme alene med spørsmål og tanker og ganske mye angst. Det er folk som ringer som skulle vært operert, men som nå har fått utsatt operasjonen og er engstelige. Og så er det de som er operert som ikke skjønner om det som skjer med dem er normalt. Og folk som sliter med arbeidsgivere som ikke kan forstå at de er redusert i forhold til arbeidskapasitet. Vi hjelper så godt vi kan og kobler de til advokat hvis det trengs, sier han.

Mye erfaring

En likeperson har selv har erfart hva det vil si å være hjertesyk, lungesyk, slagrammet eller pårørende. Det er en som har bearbeidet egne erfaringer med sykdom, og slik er i stand til å være til stede for andre i samme situasjon.

En likeperson er et medmenneske som har tid til å lytte.

For Johnny betyr det å være likeperson mye.

– Jeg fikk ikke så mye hjelp selv. Men da jeg kom på LHL sin hjerterehabilitering på Krokeide fikk jeg hjelp. Der fikk jeg snakke med likesinnede. Da tenkte jeg på alle de som ikke havner her. Så leste jeg om likepersonstjenesten på Haukeland og meldte meg til tjeneste. Mange i min situasjon gjør det. De føler et behov for å hjelpe andre. Kanskje fordi de har følt det på samme måten, og følt seg ensomme i den nye situasjonen de stod i etter operasjonen. Det er en egen følelse å hjelpe andre og det er mange som trenger hjelp og noen å snakke med.

Det gir en egen mestringsfølelse å kunne hjelpe. Vi kan løse et problem der og da og gi trygghet til de som er engstelige, sier han.

Viktig debrief

Johnny og kollegaene i likepersonstjenesten kommer tett på skjebner og har ofte behov for å prate om det de opplever.

– Vi er aldri alene på vakt, og ringer hverandre hvis vi trenger å lufte tanker og opplevelser. Vi har evalueringsmøte med likepersoner to ganger i året. Vi har taushetsplikt, så der kan vi snakke fritt om alt som har skjedd. Min siste vakt var i slutten av februar. Så kom pandemien. Nå har vi fått en telefonsentral med tastevalg for kols, slag, hjerte, lungesyke og Covid-19. Det er mye større pågang på telefonen nå, avslutter han.

Vil du bli likeperson?