Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig
Mugg

Visste du at hvert tredje hjem har problemer med fukt som kan føre til astma, allergier og andre sykdommer?

Det ser også ut til at fuktige boliger øker risikoen for astmaplager, men hva som er den utløsende faktoren, er usikkert.

Fukt- og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet(FHI)

Forskning har vist at bygningstiltak, som blant annet er rettet mot ventilasjon og fuktproblem, gir klar bedring av både allergisk og ikke-allergisk luftveissykdom hos beboerne(FHI).

"Ifølge Folkehelseinstituttet har hvert tredje hjem problemer med fukt som kan føre til astma, allergier og andre sykdommer".

Symptomer på astma hos voksne:

 • gjentatte episoder med hoste
 •     
 • piping og tetthet i brystet
 •     
 • tung pust eller surkling, særlig om natten, tidlig om morgenen eller under/etter fysisk aktivitet
 •     
 • trøtthet og utmattelse

 Symptomer på astma hos barn:

 •    tung  pust og hvesing
 •     hoste
 •     piping
 •     surkling
 •     tetthet i brystet

Større barn kan ha mer vage symptomer som magesmerter, hodepine, "tretthet", redusert fysisk aktivitet og endret adferd.           

Les mer om astma hos voksne: https://www.lhl.no/lunge/astma-en-sykdom-i-luftveiene/

Les mer om astma hos barn: https://www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/astma/astma-hos-barn/

Les mer om den farlige muggsoppen