Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Par på tur i skogen
Foto: Shutterstock

Fysisk aktive eldre har lavere risiko for hjerte- og karsykdom

Disse aktivitetene er knyttet til bedre hjerte- og kar-helse etter 70-årsalderen.

Det er ingen nyhet at aktive mennesker rammes mindre av hjerte- og karsykdom enn inaktive. Betydningen av fysisk aktivitet for risiko hos eldre har imidlertid ikke vært klar, ettersom det meste av forskning har involvert voksne under 60 år. Men det viser seg at mer fysisk aktivitet og trening, slik som det å gå tur, faktisk er forbundet med mindre sjanse for å få hjerteinfarkt, hjerneslag og annen hjerte- og karsykdom også for de over 70. 

Særlig gåing, men også mer intensiv trening, er direkte knyttet til lavere risiko.

Hvert skritt teller, også for eldre!

Jo lenger og raskere de eldre gikk, desto lavere risiko hadde de for å få hjerte- og karsykdom over tid, viste undersøkelsen. De som gikk mye i løpet av en uke hadde bare omtrent halvparten så høy risiko for hjerte- og karsykdom som de som gikk minst (opptil bare fem kvartaler i uken). Selv de som bare gikk 6-12 kvartaler i uken eller mer fikk mindre hjerte- og karsykdom. Av spesifikke sykdommer var sammenhengen sterkest med hjerneslag.

De som gikk med en hastighet på mer enn 4,8 kilometer i timen (1,3 meter i sekundet) hadde hele 50 prosent lavere sjanse for å få hjerte- og karsykdom og å dø av hjerte- og karsykdom, sammenliknet med de som gikk sakte (under 3,2 kilometer i timen).

Gåturer kan være like sunt som løping: Gå tur for bedre helse

Mennene og kvinnene var i gjennomsnitt 73 år gamle da studien startet og de ble fulgt i rundt 10 år. De fleste hadde en god helsetilstand. Hvert år rapporterte de hvor mye og hvor raskt de gikk, og med jevne mellomrom oppga de også hvor mye de trente på fritida.

Bilde av en dame som planter i hagen.Eldre som driver mye med hverdagslige aktiviteter, slik som hagearbeid, har lavere risiko for hjerteinfarkt.

Man kan nok tenke seg at de som var mer fysisk aktive i utgangspunktet hadde generelt bedre helse, og derfor lavere risiko for hjerte- og karsykdom. Men denne muligheten ble det tatt høyde for, noe som styrker troen på at den lavere risikoen var en reell konsekvens av fysisk aktivitet.

Vi vet fra før at fysisk aktivitet har direkte innvirkning på hjertets funksjon og oksygentilførsel samt at det regulerer blodtrykk, hvilepuls, fettstoffer i blodet, blodårenes funksjon m.m. og at det ikke minst gir bedre livskvalitet.

Har du nedsatt blodsirkulasjon i beina? Gåturer mot smerter i beina.

Husarbeid og sykling

Husarbeid er en viktig form for fysisk aktivitet blant mange, særlig eldre. Heldigvis viser en annen ny studie at eldre som driver mye med hverdagslige aktiviteter, slik som husarbeid, har lavere risiko for hjerteinfarkt. Det var en gradvis sammenheng mellom fysisk aktivitet og lavere risiko over tid hos personer over 55 år, men sammenhengen var særlig sterk for husarbeid og sykling (studien var fra Nederland, hvor de fleste sykler mye).

For hvert 25. minutt med husarbeid gikk sjansen for å få hjerteinfarkt ned med 6 prosent. Kombinasjonen av sykling og mye husarbeid senket risikoen mer enn å gjøre bare én av delene.

Bli med på Hjertekampen

Tren med LHL: 3 x 30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Aktivitet bidrar til god helse. Bli med på Hjertekampen, et gratis, enkelt og inspirerende treningsprogram og kostholdsprogram. Det er utviklet av LHLs fysioterapeuter sammen med lege og ernæringsfysiolog.

Tren med LHL - Hjertekampen