Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Trening reduserer dødelighet av kroniske sykdommer

Trening kan ha like god effekt som medisiner, viser forskning.

Å drive mye med fysisk aktivitet er viktig for forebygging av sykdom, også hjerte- og lungesykdom, kreft og andre kroniske sykdommer. Fysisk inaktivitet er derfor en av de fremste risikofaktorene for sykdom og død i vår del av verden 1. Dessverre er det mange som ikke oppfyller anbefalinger om fysisk aktivitet. Det har vært estimert at kun 20 prosent av den generelle norske befolkningen følger rådene 2. Samtidig er bruken av medisiner økende.

305 studier gjennomgått

En studie som har gått gjennom 305 tidligere intervensjonsstudier med over 300 000 pasienter til sammen, konkluderer med at fysisk aktivitet i noen tilfeller ser ut til å være vel så effektive som medisiner i å forebygge dødelighet av kroniske sykdommer. Studien ble publisert i den britiske legeforeningens tidsskrift BMJ 1. oktober 3.

Huseyin Nasi og John P. Ioannidis, forskere ved henholdsvis London School of Economics og Stanford University i California, gikk gjennom forskning på effekten av medisiner og av fysisk aktivitet blant pasienter med koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina), slag og hjertesvikt, samt personer med høy risiko for diabetes ("pre-diabetes").

De vurderte så i hvilken grad medisiner eller fysisk aktivitet reduserte risikoen for dødelighet av disse sykdommene.

Alle medisiner mot hjertesykdom (statiner, betablokkere, ACE-hemmere og blodplatehemmere) reduserte risikoen for å dø med rundt 15-20 prosent. Sammenliknet med fysisk aktivitet var det imidlertid ingen forskjeller i dødelighetsrisikoen.

Trening mest effektivt ved slag, mindre ved hjertesvikt

For pasienter med slag var trening mer effektivt for å redusere dødelighetsrisiko enn koagulasjons- og blodplatehemmende medikamenter. Det var imidlertid bare tre studier som undersøkte trening for pasienter med slag, så dette funnet bør tas med forbehold.

Ved hjertesvikt var derimot vanndrivende medisiner bedre for dødelighet enn alt annet, også trening.

Hverken trening eller legemidler var klart forbundet med redusert risiko for dødelighet ved prediabetes.

Når alle studier ble sett over ett, fant de ingen definitive forskjeller mellom legemiddel- og treningsintervensjoner ved koronar hjertesykdom, hjertesvikt og prediabetes.

Hva som ble definert som "trening" varierer fra studie til studie, så det er foreløpig ikke mulig å generalisere disse funnene til ulike typer trening. De fleste studier involverer både kondisjons- og styrketrening.

Trenger mer forskning

Forskerne påpeker at det finnes relativt få studier hvor trening og risiko for dødelighet har vært undersøkt. For eksempel fant forskerne 34 studier av trening ved koronar hjertesykdom, men hele 165 legemiddelstudier. Dette skaper en "blindsone" som hindrer leger og pasienter i å vite at trening potensielt kan gi større helsegevinster enn medisiner.

Trening bør anses som et reelt alternativ til, eller tillegg til, medikamenter, sier forskerne i BMJ.

Det finnes sterk dokumentasjon på at medikamenter reduserer dødeligheten av flere kroniske sykdommer, men denne studien antyder at også fysisk aktivitet alene kan ha tilsvarende effekt. Dette har imidlertid vært undersøkt for lite. Forskerne anbefaler derfor at fysisk aktivitet i større grad blir tatt i betraktning når man studerer legemidler.

Pasientene fortjener å forstå betydningen fysisk aktivitet kan ha for sine tilstander, skriver de.

Bli med på Hjertekampen

Tren med LHL: 3 x 30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Aktivitet bidrar til god helse. Bli med på Hjertekampen, et gratis, enkelt og inspirerende treningsprogram og kostholdsprogram. Det er utviklet av LHLs fysioterapeuter sammen med lege og ernæringsfysiolog.

Tren med LHL - Hjertekampen