Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Frank Clausen (til venstre), Liv Clausen og Jan Ingvar Bakke

80 år, men fortsatt ung og aktiv. LHL Bergen er LHLs eldste lokallag.

LHL Bergen ble stiftet 14 dager før LHL ble stiftet under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) den 14. oktober 1943.

I 1961 skiftet organisasjonen navn til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), og på landsmøtet i 2022 ble navnet endret til bare LHL som vi har brukt i mange år som betegnelsen på organisasjonen. I 1967 etablerte LHL sitt eget boligselskap som skulle være med å bedre boforholdene. LHLs boligselskap bygde boliger over hele landet, bl.a. Myrskogen borettslag i Åsane. Dårlige boforhold og sykdom hadde tett sammenheng til langt inn på 60-tallet.

Mange av LHLs medlemmer har vært på rehabilitering på Krokeide. Her startet THO Krokeide Yrkesskole da de tuberkuløse var utestengt fra arbeidslivet. Skolen skulle være en mulighet for dem til å skaffe seg jobb. Den dag i dag tilbyr skolen yrkesopplæring for voksne elever fra hele landet.

Historie i veggene - Krokeide yrkesskole

LHL Bergen satser på å videreutvikle lokallaget gjennom å utvikle tilbudene til medlemmene. Treningsgruppene har vært nesten fulltegnet alle steder, men vi oppfordrer fortsatt medlemmene til å melde seg på. Turene som vi hadde til Italia, Spania og sommerturen til Kilstraumen i juni har vist seg å være veldig populære og ble utsolgt på kort tid.

11. november arrangerte LHL Bergen 80-års jubileumsfest på Grand Hotel Terminus. LHL Bergen har opprettet en gruppe som skal arbeide med lokalpolitisk påvirkning og vil i første omgang sende ut en spørreundersøkelse om hvor mange av våre medlemmer som ikke har fastlege. Vi har også startet opp med en markedsgruppe som skal arbeide med å skaffe annonser til medlemsbladet og samarbeidspartnere / sponsorer til lagets virksomhet.

Styret i LHL Bergen 2023-2024
Styret i LHL Bergen 2023-2024: Første rekke f.v.: Sondre Odnæssveen, Per Inge Vannebo (styreleder), Merethe Landaas og Roar Marius Forfod. Andre rekke f.v.: Terje Sætre, Bjørn G. Dåvøy, Jannicke Andersen, Mariann Jensen, Cato Refsland, Bodil Bakken og Jan Erik Christensen.

Vi håper det er flere som kan tenke seg å være med å engasjere seg som frivillig i lokallaget og være med å påvirke hvilke aktiviteter vi skal drive med i fremtiden.

Et livskraftig samlingspunkt

Like siden de mørke krigsårene har LHL-laget i Bergen vært et livskraftig samlingspunkt for folk med hjerte- og lungelidelser. Tre av lagets veteraner og ildsjeler er ikke i tvil om at LHL har hjulpet mange i tunge stunder.

Jan Ingvar Bakke, Liv og Frank Clausen utgjør hver for seg en viktig del av LHLs nyere historie her på lokalplanet. De kjenner laget bedre enn de fleste, både som tillitsvalgte og for Livs del som ansatt sekretær gjennom femten år på 1980- og 90-tallet. Jan Ingvar satt i styret i femten år, fra 2005 til 2020, de siste fem årene som leder. Han var også sentralstyremedlem i flere år. Liv arbeidet som sekretær fra 1986 til 2001, og ble belønnet med æresmedlemskap da hun gikk av. Ektemannen Frank var på sin side styremedlem i flere år på 1990- og 2000-tallet. Det er ikke minst takket være hans innsats at LHL oppnådde en god samarbeidsavtale med Idrettsrådet i Bergen om å få benytte skolelokaler til alle treningsgruppene som i mange år har utgjort et viktig fundament i LHLs virksomhet.

Trening med LHL Bergen

Det gjaldt skoler som Rolland, Rothaugen, Damsgård og Løvås. Han oppnådde også tilsvarende avtaler med Haraldsplass og Haukelandshallen.

Frank Clausen (til venstre), Liv Clausen og Jan Ingvar BakkeFrank Clausen (til venstre), Liv Clausen og Jan Ingvar Bakke har god oversikt over det meste som er skjedd de siste tiårene i LHL Bergens historie.

– Vi skal heller ikke glemme de mange treningspartiene vi hadde på Krokeide under ledelse av May-Lisbeth Ohnstad, sier Jan Ingvar som minnes tiden på Krokeide med stor glede.

Turer i inn- og utland

– Vårt lag har utvilsomt vært et av de mest aktive gjennom hele LHLs historie, med mange slags tilbud til medlemmene, sier Jan Ingvar. Det har blitt lagt stor vekt på å spille en sosial rolle, som et samlings- og møtested for mennesker med samme eller liknende sykdomshistorie.

Derfor har hyppige turer så vel utenlands som innenlands, ja, også dagsturer, alltid vært ettertraktet, sier han.

– Det er viktig at medlemmene på denne måten kan bli kjent med hverandre og i fortrolighet snakke om felles problemer, og for den del lufte de samme bekymringer. I tråd med dette har den såkalte likepersonstjenesten i mange år vært en viktig del av arbeidet i LHL. Vi har en fast ordning med likepersoner omkring på sykehusene som ut fra egne erfaringer kan veilede og støtte andre, sier Jan Ingvar.

I hans lederperiode fikk LHL Bergen for øvrig i gang «likemannstelefonen» først regionalt, senere som nasjonal telefonlinje betjent av likepersoner herfra. Lag fra andre deler av landet sluttet seg etter hvert til denne tjenesten.

Likeperson - et medmenneske å snakke med

– Folk fra hele landet kan ringe og lufte spørsmål og problemer med personer herfra, sier han videre. Før 1972, da omegnskommunene rundt Bergen ble slått sammen med bykommunen, var LHL Bergen også et samlingspunkt for folk som var bosatt utenfor byen. På 1980-tallet hjalp Bergens-laget blant annet til med å stifte lokallagene LHL Askøy og LHL Os.

Pølser og rømmegrøt på 17. mai

De tre veteranene minnes ellers med stor glede de faste 17. mai-arrangementene som LHL inviterte til i kontorlokalene i Aasegården. Etter at Hovedprosesjonen var over strømte medlemmer med familie til noen timers kosestund der pølser og rømmegrøt sto på menyen. Berit Losnedahl og Kirsten Øverby hadde en sentral rolle her. Å du for en stemning det var!

Veteranene har også god oversikt over hovedtrekkene i LHLs tidlige år. De minner om karer som Thorvald Jacobsen og Arne Huus som hver på sitt vis var med og la grunnlaget for en livskraftig organisasjon. Det samme gjelder de tidligere lederne Sverre Høiesen og Arne Hella. Jacobsen var lagets første leder, mens Huus spilte en sentral rolle da rehabiliteringskursene for hjertesyke på Krokeidesenteret ble satt i gang i 1986.

Populære rehabiliteringskurs

– Disse rehabiliteringskursene, som gikk over fire uker, var veldig ettertraktet og samlet deltakere fra hele Vestlandet. De pågikk på Krokeide til de senere ble flyttet til Nesttun. Huus var en viktig foreleser med stor praktisk sans. Her fikk man blant annet god innføring i hva som er sunt kosthold, og det ble videre lagt stor vekt på hvor viktig fysisk aktivitet er, sier Jan Ingvar som selv var hyppig gjest på kursene mens han var styreleder i LHL. En viktig oppgave var da å orientere om LHLs virksomhet i Bergen.