Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL Steinkjer signerte unik samfunnskontrakt

LHL Steinkjer signerte unik samfunnskontrakt med Steinkjer kommune.

Målet til LHL sentralt, er at alle kommuner skal ha en kontaktperson opp mot kolspasienter. Initiativet til samfunnskontrakten som ble signert på Baker'n i Steinkjer torsdag kveld. Og initiativtakeren er fra Steinkjer; nemlig fysioterapeuten og politikeren Øystein Bjørnes. Han har jobbet mye med kolspasienter i mange år, og er medlem i LHLs sentralstyre.

– Jeg tok initiativ til dette, og LHL vedtok at dette skal vi satse på. Samfunnskontrakten kommer sentralt fra LHL, og den første kommunen til å signere er Steinkjer, sier Øystein Bjørnes til Steinkjer-Avisa.

Målet til LHL er at alle kommunene skal ha en kontaktperson for kolspasienter.

– Det er veldig mange kolspasienter i Norge. Mange av dem vet at de har kols, men det anslås at det er ca. 150 000 personer i Norge som har kols, men som ikke er diagnostisert. Det er derfor en veldig stor pasientgruppe vi snakker om, sier Øystein Bjørnes.

Viktig med fysisk aktivitet

– Det finnes ingen helbredende medisin mot kols, men trening og fysisk aktivitet vil virke lindrende på sykdommen. Det har jeg selv erfart, sier Jan Frode Hagstrøm, leder av LHL Steinkjer. Han har selv hatt kols i mange år.

– Man merker en gevinst umiddelbart. Trening er den beste medisinen.

Hagstrøm sier det er viktig at denne store pasientgruppen vet hvor de finner det som finnes av tilbud i kommunen.

– Det er en kontaktperson i kommunen vi ønsker å ha, og nå vil vi få det. Det er vi i LHL veldig glade for.

Kommunen forplikter seg

Ordfører Anne Berit Lein sier kommunen er glad for å inngå dette samarbeidet med LHL.

– Nå skriver vi under, så kan vi renskrive og utvikle avtalen videre. Avtalen innebærer at kommunen forplikter seg til å ha to møter i året med lokallaget til LHL i Steinkjer. Målet med signeringen er å komme opp med et kontaktpunkt i kommunen. En person som kan informere om hva som finnes av tilbud for denne gruppen. Det må vi gjøre i samarbeid med LHL, sier hun til Steinkjer-Avisa.

Ildsjel

Lederen i LHLs lokallag i Steinkjer, Jan Frode Hagstrøm, har selv tatt initiativ og fått i gang flere tiltak for å bedre situasjonen for hjerte- og lungesyke i Steinkjer. Han mener tilbudet som finnes av tilrettelagt behandling og oppfølging av kolspasienter, er veldig dårlig.

– Kolssyke er en «stillegående» pasientgruppe. Det er en pasientgruppe som ikke har blitt prioritert.

Han sier mange kolspasienter kjenner på skyld, skam og tabuer.

– Når denne samfunnskontrakten nå er signert, håper vi at det blir økt oppmerksomheten rundt sykdommen.

LHL sentralt jobber for å senke stigmaet rundt kols og bedre tilretteleggingen av behandling og oppfølging.

– Dessverre er det fortsatt slik at mange tenker på kols som en sykdom som skyldes røyking. Yrkesskade og alvorlig eller ubehandlet astma tidligere i livet gir like stor risiko for å få kols som røyking, sier generalsekretær i LHL Astma og allergi, Helle Grøttum.

Hun sier at 30 prosent av de som får kols aldri har røkt.

Videre påpeker hun at LHL landet over, nå jobber for å skaffe flere og gode rehabiliteringstilbud, og informere om tidlig og riktig behandling og oppfølging.

– Det optimale er et godt tverrfaglig tilbud med kommunene. Derfor er det veldig positivt at Steinkjer kommune nå har signert en samfunnskontrakt med LHL lokalt. Nå vil tilbudet for denne pasientgruppen i Steinkjer bli bedre.

– Ja, nå handler det om å spille hverandre gode, sier Hagstrøm.

LHL Steinkjer: Gjør medlemmene sprekere!

Margrethe Sellæg og Helle Grøttum i kolsskolen

Kolsskolen

Gjennom fire filmer møter du en brukerrepresentant, som deler sine opplevelser rundt det å få kols - og hvordan han lever med kols og takler hverdagen på godt og vondt. Du møter også lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut og pasientombud - som alle bidrar med sin kompetanse.

Gå til kolsskolen