Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL har over lang tid påpekt at rehabilitering har vært et forsømt område, og Riksrevisjonens rapport bekrefter dette

Mari Larsen, generalsekretær LHL
Mari Larsen, generalsekretær LHL

LHL jobber for din rett til rehabilitering

LHL arbeider kontinuerlig med å kartlegge rehabiliteringstilbudet i Norge, samt legge press på politikere slik at innbyggere i alle Norges kommuner får et likeverdig rehabiliteringstilbud. Ved å bli LHL-medlem støtter du dette arbeidet.

Sterkere sammen – Bli medlem

Sterkere sammen - bli med!

Med nærmere 54 000 medlemmer i ryggen følger vi opp de viktigste sakene når det gjelder behandling og rehabilitering av våre medlemmer og andre som av helsemessige årsaker skulle hatt dette. Politikere, helsemyndigheter og media følger med på - og lytter til - vår kompetanse, våre erfaringer og våre meninger.

Med deg på laget blir vi enda sterkere - bli med i LHL!

Bli medlem i LHL

Hovedmedlem: 150 kroner ut året (ord. pris 450 per år)

Husstandsmedlem: 80 kroner ut året (ord. pris 250 kroner per år)
(Må ha samme adresse som hovedmedlemmet)

Bli medlem

  • Over 85 prosent av kommunene mangler lovpålagt kompetanse i rehabiliteringsarbeidet.

  • Bare hver fjerde kommune har alle de anbefalte rehabiliteringstjenestene tilgjengelig for sine innbyggere.

  • Mer enn halvparten av kommunene synes det er vanskelig å gi gode rehabiliteringstjenester.

  • Det har i flere år vært store forskjeller mellom helseregionene når det gjelder hvor mange pasienter som mottar spesialisert rehabilitering.

  • Undersøkelsen viser at 3 av 20 helseforetak ikke har avsatt noen ressurser til arbeidet med koordinerende enhet, og at bare 4 av de 20 koordinerende enhetene bruker ett årsverk eller mer på denne enheten.

  • Ordningene med individuell plan og koordinator brukes lite.