Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

LHL jobber for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

LHL er definert som en større virksomhet etter regnskapslovens § 5-1 og omfattes dermed av åpenhetsloven.

Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Åpenhetsloven krever at virksomheter som er omfattet av loven må "forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer", jf. § 4, bokstav a. Retningslinjene beskriver videre våre forventninger til leverandører, beskrivelse av hvordan vi skal følge opp loven og hvordan negative funn skal rapporteres.

Har du spørsmål om hvordan LHL praktiserer dette, ta kontakt på .

Sentralstyrets erklæring ble vedtatt 14. juni 2023.