Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Om LHL

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 250 lokallag. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.

Bedre folkehelse – siden 1943

På stiftelsesmøtet til Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) som Ragnar Strøm organiserte 14. oktober 1943, bestemte tre kvinner og to menn seg for at de skulle begynne å jobbe med tre saker: medlemsorganisering, krav om ettertrygd og bygging av yrkesskole på Krokeide. De ville bygge en medlemsorganisasjon for å få pasientmakt, de ville jobbe med politikk for å få en rettferdig og nødvendig trygd, og de ville bygge et tjenestetilbud til mennesker som trengte det.

Slik har det altså vært helt fra stiftelsesmøtet til LHL. Dette er en arv vi er stolte av å videreføre. Les mer om vår historie.

Bli medlem

Mer om LHL

Organisering og ledelse

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i landsmøteperioden.
Mer om LHLs styrende organerstyringsdokumenter og årsregnskap.

LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi er en del av LHL, hvor medlemmer med interesser tilknyttet til disse områdene har sine demokratiske rettigheter ivaretatt gjennom LHLs medlemsorganisasjon.

Aktuelt

Pressebilder

Mer om sykdommer og diagnoser

LHL er med i Pasientkontaktutvalget i Legemiddelindustriforeningen. Her deles relevant informasjon til og for pasienter og -organisasjoner: informasjon om kliniske studier, hvem er egentlig legemiddelindustrien, legemiddelmangel, koronaviruset og mye mer.

https://www.lmi.no/for-pasientorganisasjoner/

Personvern

Målet vårt er at du alltid skal føle deg trygg og ha tillit til oss, ved at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i LHL, også på våre behandlingssteder, samt her på lhl.no

Les mer om personvern og om nettstedet.