Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Besteforelder og barnebarn
Foto: Shutterstock

Dette er LHL

LHL er en medlemsbasert og ideell pasientorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer i lokallag, interessegrupper og nettverk over hele landet.

LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende. Vi er over hele landet, med lokallag, interessegrupper og hjerneslag-nettverk.

LHL er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral og oppfordrer til mangfold. LHL er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker som støtter LHLs formål.

Kontakt

Kontakt og ansatte
Oversikt over ansatte i LHL, kontaktinformasjon og nøkkelinformasjon.

Aktuelt

Norge rundt med LHL
Personlige historier og engasjement fra lokallagene, interessegruppene og nettverkene over hele landet.

Aktuelle saker
Pressemeldinger og aktuelle saker.

Vår historie - bedre folkehelse siden 1943
LHL ble etablert i 1943, siden da har vi kjempet for pasienters rettigheter og en bedre folkehelse. I 2023 var vi 80 år!

Profilmanual
Retningslinjer for bruk av logo, farger, profilelementer og maler.

Organisering og ledelse

LHL er en medlemsorganisasjon med demokratisk styringsstruktur. Det betyr, blant annet, at det er medlemmene som eier LHL. Overskudd i virksomheten kommer medlemmene og pasientene til gode i form av fortsatt drift og videreutvikling av nye tilbud.

Vårt ideelle formål er nedfelt i vedtektene som er besluttet av landsmøtet. Landsmøtet er LHLs høyeste beslutningsorgan. På landsmøtet deltar delegater valgt av hvert fylkesstyre, basert på vedtatt fordelingsnøkkel. Slik ivaretas vår demokratiske styringsstruktur. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i perioden mellom landsmøte.

LHL består av ca 54 000 medlemmer i 240 lokallag, 10 interessegrupper og 11 nettverk spredt over hele landet. Hver dag arrangeres aktiviteter som oppfyller LHLs formål, som treningsgrupper, kurs, samlinger, likepersonsaktiviteter, medlemsmøter og mye mer.

Politisk påvirkningsarbeid er også en viktig aktivitet som tjener vårt formål som ideell organisasjon.

Les mer om vår lokalpolitiske plattform.

Bedre folkehelse – siden 1943

14. oktober 1943 ble Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) stiftet, av initiativtaker Ragnar Strøm. Det var tre kvinner og to menn på møtet, og de bestemte at de skulle jobbe med tre saker: medlemsorganisering, krav om ettertrygd og bygging av yrkesskole. De ville bygge en medlemsorganisasjon for å få pasientmakt, de ville jobbe med politikk for å få en rettferdig og nødvendig trygd, og de ville bygge et tjenestetilbud til mennesker som trengte det.

Slik har det altså vært helt fra stiftelsesmøtet til LHL. Dette er en arv vi er stolte av å videreføre.

LHL 80 år for bedre folkehelse

Mer om virksomheten

LHL Hjerneslag og Afasi og LHL Astma og allergi er en del av LHL, hvor medlemmer med interesser knyttet til disse områdene har sine demokratiske rettigheter ivaretatt gjennom LHLs medlemsorganisasjon. Hvert medlem i LHL er knyttet til et av våre lokallag over hele landet, og kan også være med i en av våre interessegrupper eller hjerneslag-nettverk.

Nettbutikken for medlemmer og lokallag og nettbutikken LHL Førstehjelp er medlemmenes egne nettbutikker. De eies og drives av LHL. Ved å handle i våre nettbutikker bidrar du samtidig til det viktige arbeidet vi gjør for landets pasienter. Alt overskuddet går til dette arbeidet.

1. januar 2023 ble Afasiforbundet i Norge del av LHL. LHL som allerede er Norges største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende, kan dermed styrke sitt samlede tilbud til disse og til personer med annen ervervet hjerneskade.

LHL er del av NCD-alliansen

NCD-alliansen samarbeider i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer (NCD - noncommunicable diseases).

NCD-alliansen representerer de store sykdomsgruppene innenfor definisjonen ikke-smittsomme sykdommer: diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. Vi jobber for en bred og inkluderende folkehelsepolitikk, og et helhetlig syn på helse der fysisk og psykisk helse henger sammen.

NCD-alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen og LHL.

Kreftforeningen   Nasjonalforeningen for folkehelsen   Rådet for psykisk helse   Diabetesforbundet   LHL

Pasientkontaktutvalget i Legemiddelindustrien

LHL er med i Pasientkontaktutvalget i Legemiddelindustriforeningen. Her deles relevant informasjon til og for pasienter og pasientorganisasjoner: informasjon om kliniske studier, hvem er egentlig legemiddelindustrien, legemiddelmangel, koronaviruset og mye mer.

https://www.lmi.no/for-pasientorganisasjoner/

Mangfoldsplakaten

LHL har signert Frivillighet Norge sin Mangfoldsplakat.

Vi har signert Mangfoldsplakaten

Miljøfyrtårn

LHL er i gang med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.  

Les mer om vår reise mot Miljøfyrtårn her

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.