Hopp direkte til innhold

Støtt det lokale arbeidet i LHL

Bedriftsmedlemskap i LHL – støtt LHL der du bor

Bedriftsmedlemskap i LHL

Bedriftsmedlemskap i LHL gir bedrifter mulighet til å støtte det 
lokale arbeidet i LHL, vise samfunnsengasjement og interesse for 
helsefremmende arbeid.

LHLs lokallag har en viktig funksjon i lokalsamfunnet.

LHLs 250 lag tilbyr en rekke aktiviteter og er et samlingspunkt lokalt. Mange driver treningsgrupper med hjerte- og lungetrening, vanntrim, turgrupper og dansegrupper. Andre tilbud kan være svartjeneste på telefon, hjemmebesøk, samtalegrupper eller matlagingsgrupper.

LHL har også bygd opp en likepersonstjeneste ved mange av landets sykehus.

Finn ditt nærmeste lokallag

For mer informasjon eller tegning av bedrifsmedlemskap, ta kontakt med LHL på eller telefon 22 79 90 00

Tilbud til bedrifter

  • Nyhetsbrev om hjerte- og lungehelse på e-post til bedriftens ansatte
  • Tilbud til ansatte om å delta på aktiviteter i regi av LHL der de bor. Se www.lhl.no/lokallag for kontaktinformasjon til lagene våre
  • Synliggjøring av bedriften på LHLs hjemmesider

Priser

Beløpet går i sin helhet til LHLs arbeid lokalt. Bedriftsmedlemskapet tegnes for ett år av gangen og følger kalenderåret. Bedriftsmedlemskap kan tegnes av virksomheter som støtter LHLs formål. 

Bedrifter med inntil 20 ansatte: fra kr 5 000 per år.
Bedrifter med over 20 ansatte: fra kr 10 000 per år