Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Hjertestartere fra Nihon Kohden
Foto: LHL Førstehjelp

Gi bort en hjertestarter og redd liv!

For hvert minutt som går etter en hjertestans, minsker sjansen for å overleve med 10 prosent. En hjertestarter kan få i gang et hjerte ved hjertestans.

LHL Nes har donert 20–30 hjertestartere som er plassert rundt i hele Nes på steder der folk samles. Den siste ble gitt til Nes svømmehall.

Det handler om å redde liv, og vi har donert hjertestartere til hele bygda, fortalte Arne Stenerud, leder i LHL Nes til lokalavisen Raumnes.

Årlig faller 2 700 mennesker om i uventet hjertestans. På landssnitt overlever kun 15 prosent i mer enn 30 dager.

Det er derfor budskapet er så viktig med tidlig varsling, tidlig HLR og tidlig bruk av hjertestarter. Man kan beviselig redde så mange flere hvis man gjør de tingene tidligere.

John Olav Nicholson, leder i LHL Førstehjelp
John Olav Nicholson, leder i LHL Førstehjelp

Redder liv

Arne Stenerud og Gunnar Kongsrud i LHL Nes er glade for at foreningen har kunnet gi bort en rekke hjertestartere til lokalmiljøet.

Ifølge Hjertestarterregisteret så har pasienten over 70 prosent sjanse til å overleve dersom hjerte- og lungeredning  starter umiddelbart og man kobler på en hjertestarter innen tre minutter etter en hjertestans. Etter dette minsker sjansen for hvert minutt som går.

Ifølge Stenerud ble de spurt om å kunne gi en hjertestarter til svømmehallen. Dette ble tatt opp i styret, og det ble vedtatt å donere.

LHL Folldal: Donerte livreddende gave!

LHL Nes har donert mye!

LHL Nes har gitt bort mye medisinsk utstyr til leger gjennom årene.

En av våre oppgaver er å gi gaver til beste for befolkningen i Nes.

LHL Nes har gitt gaver for over en million kroner over flere år. Nå skal de ta en runde med oppfølging på alle hjertestarterne som er donert og minne om at det er viktig å bytte batterier og dekoder på hjertestarterne. Noe som er viktig at blir gjort.

LHL Nes gir verdifullt utstyr til Nesbuerne

Oppfordrer lokallag til å hjertesikre lokalmiljøene

LHL importerer og leverer nå selv egne hjertestartere, av flere merker via LHL Førstehjelp. Dette gjøres for å få mest ut av pengene som brukes på arbeidet.

Alle LHLs lokallag får alltid de beste prisene og støtte fra LHL Førstehjelp, slik at vi sammen kan bidra til å hjertesikre flest mulig mennesker.

Alle lokallag som er ute og jobber for å hjertesikre sine lokalmiljøer oppfordres til å kontakte LHL Førstehjelp på telefon 670 23 113 eller via nettstedet førstehjelp.lhl.no for å få informasjon eller pristilbud, sier John Olav Nicholson.

John Olav Nicholson

John Olav Nicholson

Leder LHL Førstehjelp
+47 48 16 89 40

Kilde: Raumnes.no

Nøkkeltall fra Norsk hjertestansregister for 2020

3 635 personer ble i fjor forsøkt gjenopplivet utenfor sykehus.

 • 86 prosent av disse fikk utført hjerte- lungeredning av tilstedeværende før ambulanse kom frem. Dette er det høyest rapporterte tallet i verden.
 • 14 prosent hadde fått tilkoblet en hjertestarter før ambulansen kom frem.
 • 18 personer fikk støt fra hjertestarter før ambulansen ankom og var i live da helsepersonellet kom.
 • Ambulanse var fremme hos halvparten av alle hjertestanspasienter før det var gått 9 minutter.
 • 385 personer ble reddet etter plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus.
 • 93 prosent av overleverne hadde god nevrologisk funksjon ved utskrivelse fra sykehus.

Fakta om hjertestans og verdien av en hjertestarter

 1. For hvert minutt som går uten at hjelpen påbegynnes minker sjansen for overlevelse. Allerede etter fem minutter begynner kroppen å få varige skader av oksygenmangelen som følge av hjertestansen.
 2. Tidlig igangsatt hjerte-lunge-redning øker sjansen for overlevelse 2-3 ganger.
 3. For hvert minutt som går uten strømstøt minker sjansen for overlevelse med inntil 10 prosent.
 4. Studier har vist at inntil 75 prosent av pasientene som får strømstøt i løpet av de første tre minuttene overlever en hjertestans.
 5. Hvis det finnes en hjertestarter i nærheten, personer som kan hjerte-lunge-redning og som er villige til å hjelpe, så kan langt over 50 prosent av pasientene reddes tilbake til livet!
Hjertestartere

Fast lav pris på hjertestartere

LHL Førstehjelp har et bredt utvalg av godkjente hjertestartere og nødvendig tilbehør. Vi holder også kurs.

Gå til nettbutikken