Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bytte elektrode på Cardiolife AED-3100 hjertestarter

Elektrode skal byttes hvert andre år. Slik gjør du.

Morten Bakkerud viser hvordan du bytter elektrode.


Merk! Hjertestarteren Cardiolife AED-3100 har såkalt "barneknapp" som gjør at samme elektroder kan brukes på voksne og barn.

Tips: Koble til engangselektrodene på et sted der engangselektrodene og hjertestarteren ikke kan bli våte!

Brukermanual Nihon Koden Cardiolife AED3100

Last ned brukermanual i PDF

Last ned
Veiledning bytte elektrode

1. Slå på strømbryteren ved å åpne lokket som vist på bildet

Dette gjøres med å dra ned den blå knappen med hvit pil. Da "spretter/åpner lokket seg og maskinen slås på.

2. Ta ut de "gamle" elektrodene fra hjertestarteren

Hold og klem i sidene på koblingen for å løse ut, dra den ut.

3. Koble til nye elektroder

a. Sett fliken på koblingen ned i sporet. Merk at elektrodene ikke kan kobles feil. De passer kun en vei og du kan ikke gjøre noe galt.

b. Skyv kontakten helt inn til den låses på plass med et klikk.

4. Oppbevar elektrodene på baksiden av hjertestarterens lokk


Påse at illustrasjonssiden av engangselektroden vender mot deg. Sett pakken inn i holderen/sporene i lokket.

5. Før kabelen gjennom kabelføringene

Før kabelen gjennom tre kabelføringene på baksiden av lokket. (Indikert med piler på bildet). Dette for å unngå at kabelen kommer i klem når man lukker lokket.

Telefon

LHL Førstehjelp

Nettbutikk for førstehjelp, hjertestartere og akuttmedisin. Gå til forstehjelp.lhl.no.

Telefon: 22 79 90 30
E-post: