Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHLs arbeid med klima og miljø

LHL er i gang med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Les mer på https://www.miljofyrtarn.no/

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

LHL skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er LHL og LHL Førstehjelp i ferd med å få på plass. LHL har lenge hatt fokus på miljø og klima. Tidligere var LHL sertifisert etter ISO-standarden 14001 – miljøledelse, men gikk bort fra dette da den kliniske virksomheten ble solgt. På landsmøtet 2022 ble det vedtatt en uttalelse med tittelen Klima, miljø og helse.

Det betyr at vi jobber med å etablere et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år skal vi innrapportere tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen vil gi god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og informasjonen skal gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av vår virksomhet kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til LHL i årene fremover.

Har du innspill, forslag eller ønsker å få mer innsikt i dette arbeidet, ta kontakt:

Simen Brændhaugen

Simen Brændhaugen

Organisasjonssjef
91 15 45 29
John Olav Nicholson

John Olav Nicholson

Leder LHL Førstehjelp
+47 48 16 89 40