Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bytte batteri på Defibtech AED hjertestarter

Batteri til Defibtech AED skal byttes hvert femte eller syvende år. Slik gjør du.

Morten Bakkerud viser hvordan du bytter elektrode på Defibtech Lifeline AED hjertestarter.


MERK:
Hjertestarteren vil fortsette å utføre standby- og normale funksjoner uten 9 V batteriet installert, men batteripakningens standbytid vil reduseres.

Brukermanual PDF Defibtech AED - DDU100

Last ned brukermanual i PDF for Defibtech AED - DDU100

Last ned
Veiledning bytte batteri

Litiumbatteripakningen forsyner hjertestarteren DDU-100 med strøm. Før innsetting av batteripakken i AED skal 9 V-litiumbatteriet installeres i selve batteripakningen som beskrevet i forrige avsnitt. Ikke bruk batteripakningen etter utløpsdatoen som er trykt på etiketten. Batteripakningen kan ikke lades på nytt. For å sette batteripakken inn i AED, orienter batteripakken slik at etiketten vender opp. Se til at åpningen til batteriet på siden av hjertestarteren er ren og fri for fremmedlegemer. Sett batteripakningen inn i åpningen på siden av hjertestarteren. Skyv batteripakningen helt inn til låsen klikker. Hvis den ikke skyves helt inn, er den sannsynligvis satt inn opp ned. Når den er satt helt inn, skal batteripakningen være jevn med siden av hjertestarteren.

Batteribytte av Defibtech Lifeline AED

Bilde elektrodekontakt Defibtech AED

For å fjerne batteripakningen trykk på batteriutstøtningsknappen på siden av AED. Når batteripakningen er delvis utløst, trekker du den ut. En liten stund etter at batteriet er satt inn, vil hjertestarteren slå seg på og kjøre en batteritest. Hjertestarteren vil meddele "Batteri OK" etter vellykket gjennomførelse av testen. Enheten slår seg automatisk av når testen er ferdig. Etterpå vil den aktive statusindikatoren øverst i hjørnet på AED blinke med jevne mellomrom. Hvis indikatoren blinker grønt, fungerer hjertestarteren og batteripakningen riktig. 

Skifte ut 9 V-batteri for aktiv statusindikator Et 9 V litiumbatteri som finnes inne i batteripakningen, forsyner aktiv statusindikator (ASI) med strøm. Dette hjelpebatteriet brukes til å forsyne standbyindikatorstrøm uavhengig av hovedlitiumbatteriet (som finnes i batteripakningen), slik at hovedbatteripakningen får en betydelig lengre oppbevaringstid og standbytid enn andre hjertestartere i markedet. 

 

For å installere det, fjern dekselet som dekker til 9 V-batterikammeret ved å skyve det sideveis. Dekselet vil skyves og løsnes fra batteripakningen. Sett inn 9 V-batteriet i 9 V-batterikammeret slik at kontaktene på batteriet berører kontaktene i batteripakningen. Sett på plass 9 V-batterikammerdøren ved å plassere den i nesten lukket posisjon og deretter skyve den igjen. Når batteripakningen er installert i enheten, skal AEDs aktive statusindikator blinke grønt hvert femte sekund.

Skyvelokk for 9 volt batteri inne i hovedbatteri
Telefon

LHL Førstehjelp

Nettbutikk for førstehjelp, hjertestartere og akuttmedisin. Gå til forstehjelp.lhl.no.

Telefon: 22 79 90 30
E-post: