Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vi skal bidra til å hjertesikre Norge

Ett hjerte som har stoppet kan bare gjenopplives med god HLR (hjerte- og lungeredning) og en hjertestarter, helst innen 180 sekunder. En tidskritisk oppgave en ambulanse har vanskelig for å løse alene. Derfor trenger vi flere hjertestartere ute på gater, torg og møteplasser - der de er tilgjengelig for alle - døgnet rundt.

LHL ønsker å bidra til økt overlevelse ved uventet hjertestans i Norge. Dette gjør vi gjennom LHLs Gjenopplivingsfond, som skal bidra til økt overlevelse ved hjertestans i Norge. Fondets aktiviteter skal bidra til økt tilgjengelighet av hjertestartere og livreddende kompetanse i Norge. Vi skal bidra til å hjertesikre Norge

4 800 hjertestans årlig

I 2022 fikk 4 881 personer i Norge plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus. 

  • 3 881 personer ble forsøkt gjenopplivet.
  • 434 personer overlevde.

Svært mange får hjerte- og lungeredning av personer i nærheten før ambulansen kommer frem (83 prosent i 2022). Kun 16 prosent hadde fått tilkoblet hjertestarter før ambulansen kom frem. (Kilde: Årsrapport 2022, Norsk Hjertestansregister)

HLR

Hvis du starter med hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, og får gitt et strømstøt av en hjertestarter i løpet av de første 3 minuttene, så øker sannsynligheten for overlevelse med opp til 75 prosent.

Utplassering og tilgjengeliggjøring av flere hjertestartere og opplæring i hjerte- og lungeredning, inkludert bruk av hjertestarter, vil derfor være viktige tiltak for å redde flere liv.

- Jeg var heldig!

Carl-Erik Torp fikk hjertestans da han spilte fotball for Brann i 2011.

Jeg overlevde takket være rask hjerte- og lungeredning og behandling med hjertestarter. Jeg hadde ikke stått her i dag uten den hjelpen!

Dessverre er ikke alle like heldige. For det er faktisk bare 10 prosent av dem som får hjertestans som overlever, og det tallet ønsker jeg å gjøre noe med. Derfor har jeg sagt ja til å være ambassadør for LHLs Gjenopplivingsfond.

For å få til dette trenger vi at flere tar førstehjelpskurs, og at flere hjertestartere utplasseres der folk bor, jobber og oppholder seg på fritiden.

Bli med å støtt LHLs Gjenopplivingsfond – et fond som har som formål å bidra til økt overlevelse ved hjertestans i Norge.

Etter ett langt yrkesliv i ambulansetjenesten, der hverdagen dessverre så altfor ofte bestod i å komme for sent frem til mennesker med hjertestans, er det veldig meningsfullt å få være med å utplassere flere hjertestartere gjennom LHLs Gjenopplivingsfond, for økt overlevelse.

John Olav Nicholson, leder LHL Førstehjelp og LHL Gjenopplivingsfond