Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vi skal bidra til å hjertesikre Norge

Ett hjerte som har stoppet kan bare gjenopplives med god HLR (hjerte- og lungeredning) og en hjertestarter, helst innen 180 sekunder. En tidskritisk oppgave en ambulanse har vanskelig for å løse alene. Derfor trenger vi flere hjertestartere ute på gater, torg og møteplasser - der de er tilgjengelig for alle - døgnet rundt.

LHL ønsker å bidra til økt overlevelse ved uventet hjertestans i Norge. Dette gjør vi gjennom LHLs Gjenopplivingsfond, som skal bidra til økt overlevelse ved hjertestans i Norge. Fondets aktiviteter skal bidra til økt tilgjengelighet av hjertestartere og livreddende kompetanse i Norge.

4 600 hjertestans årlig

I Norge fikk 4 622 personer hjertestans utenfor sykehus i 2021. 3 723 personer ble forsøkt gjenopplivet. Totalt overlevde 423 personer plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i 2021.

Svært mange får hjerte- og lungeredning av tilstedeværende før ambulansen kommer frem, i 2021 var dette hele 85 prosent. Men det var kun 15 prosent som hadde fått tilkoblet en hjertestarter før ambulansen kom frem. (Kilde: Årsrapport 2021, Norsk Hjertestansregister)

HLR

Hvis du starter med hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, og får gitt et strømstøt av en hjertestarter i løpet av de første 3 minuttene, så øker sannsynligheten for overlevelse med opp til 75 prosent.

Utplassering og tilgjengeliggjøring av flere hjertestartere og opplæring i hjerte- og lungeredning, inkludert bruk av hjertestarter, vil derfor være viktige tiltak for å redde flere liv.

- Jeg var heldig!

Carl-Erik Torp fikk hjertestans da han spilte fotball for Brann i 2011.

Jeg overlevde takket være rask hjerte- og lungeredning og behandling med hjertestarter. Jeg hadde ikke stått her i dag uten den hjelpen!

Dessverre er ikke alle like heldige. For det er faktisk bare 10 prosent av dem som får hjertestans som overlever, og det tallet ønsker jeg å gjøre noe med. Derfor har jeg sagt ja til å være ambassadør for LHLs Gjenopplivingsfond.

For å få til dette trenger vi at flere tar førstehjelpskurs, og at flere hjertestartere utplasseres der folk bor, jobber og oppholder seg på fritiden.

Bli med å støtt LHLs Gjenopplivingsfond – et fond som har som formål å bidra til økt overlevelse ved hjertestans i Norge.

Gi en gave til fondet

Støtt oss via Vipps

Du kan støtte oss ved å vippse til 812385.

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer er støtten fradragsberettiget.

Konto

Kontonummer for gaver

Kontonummer til LHL: 3207 40 60624

Slik jobber fondet

Fondet har de tre siste årene delt ut hjertestartere der folk er aktive og samles, gjerne i fysisk aktivitet. Vi har blant annet gitt hjertestarter til Kirkens Bymisjon, Fontenehus og på Ullevålseter i Oslo. Dette har gitt oss mange gode erfaringer.

LHLs Gjenopplivingsfond er i endring og vil relanseres i ny form etter sommeren 2023. Vi tar derfor ikke imot nye søknader nå.

Vi skal gjøre ting annerledes for å øke effekten av vår innsats. Mer informasjon vil bli publisert når vi sammen med samarbeidspartnere skal lansere vårt pilotprosjekt for Hjertesikker Sone® i august 2023.

Etter ett langt yrkesliv i ambulansetjenesten, der hverdagen dessverre så altfor ofte bestod i å komme for sent frem til mennesker med hjertestans, er det veldig meningsfullt å få være med å utplassere flere hjertestartere gjennom LHLs Gjenopplivingsfond, for økt overlevelse.

John Olav Nicholson, leder LHL Førstehjelp og LHL Gjenopplivingsfond

Om fondet

Styringsgruppe

  • Simen Brændhaugen, organisasjonssjef LHL. Styrets leder.
  • Even Gulbrandsen, kommunikasjons- og markedssjef LHL
  • Rune Hagerup, assisterende generalsekretær LHL
  • Håkon Stubberud, leder LHL Viken
  • Stig-Terje Tolo, avdelingsleder organisasjon og helsefag, LHL

Ambassadør: Carl-Erik Torp
Tidligere eliteseriespiller i Brann og ambassadør for LHLs Gjenopplivingsfond

Daglig leder
John Olav Nicholson, LHL.

Har du spørsmål om fondet, donasjoner eller annen støtte til vårt arbeid, ta kontakt på eller 48 16 89 40.