Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hjertestartere må være tilgjengelige der hjertestans faktisk skjer

LHL skal etablere hjertesikre soner. Dette prosjektet har som mål å bidra til økt overlevelse ved uventet hjertestans i Norge. For LHL handler det om å etablere hjerte-trygghet og ta samfunnsansvar.

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 

Prosjektet er en direkte respons på viktigheten for økt tilgjengelighet av hjertestartere der statistikken viser at hjertestans utenfor sykehus skjer.  

I 2022 ble 3 881 personer forsøkt gjenopplivet etter uventet hjertestans utenfor sykehus, av totalt 4 675 hjertestanser*. Hele 83 prosent fikk hjerte-og lungeredning (HLR) av tilstedeværende, men kun 16 prosent fikk koblet på hjertestarter. Forskning viser at god HLR og tidlig strømstøt er det som redder liv. Strømstøt bør gis innen 2-4 minutter fra hjertestans for å øke sannsynligheten for vellykket gjenopplivning. Gjennomsnittlig utrykningstid for ambulansetjenesten er 9 minutter, avhengig av hvor du bor i landet. 66 prosent av hjertestansene skjer i hjemmet, 15 prosent ute på offentlig sted. Kun 423 av 4 675 mennesker ble gjenopplivet i 2023.  

Hovedandelen av hjertestartere er ikke tilgjengelig når eller der hjertestansen skjer. De fleste hjertestartere er tilgjengelige på arbeidsplasser, i åpningstider - ikke offentlig tilgjengelig i nærområder.

Derfor må et nasjonalt system for hjertestansberedskap, tilgjengelig for allmennheten, etableres slik at hjertestartere er tilgjengelig der hjertestans faktisk skjer.  

I en Hjertesikker Sone© skal en hjertestarter være tilgjengelig og klar til bruk på pasienten innen 3 minutter fra hjertestans inntreffer.  

Mange andre nordiske land har etablert lignende tiltak for å øke overlevelse ved uventet hjertestans. Nå må vi også ta grep.

Prosjektstatus mars 2024

For å danne tilstrekkelig bakgrunn for å kunne vurdere nasjonal utrulling, vil prosjektet innledes med et pilotprosjekt estimert oppstart etter påske 2024, som skal omfatte: Fase 1. Fredrikstad og Hvaler. Fase 2. Østfold. 

Fysisk utplassering av to testsoner er allerede utført og informasjon om det, samt mer bakgrunnsinformasjon om selve prosjektet kan du lese mer om her

Kontaktinformasjon

For spørsmål, donasjoner eller annen støtte til vårt arbeid, send gjerne en e-post til eller telefon 481 68 940

 

113.no-kartet og Hjelp 113-appen

Det offentlige hjertestarterregisteret driftes av helsemyndighetene og gjør hjertestartere tilgjengelig for 113-sentralene.

Alle hjertestartere i Hjertesikre soner blir registrert i hjertestarterregisteret av LHL. Det betyr at de blir synlige i dette kartet, og i Hjelp 113-appen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Vi anbefaler alle å laste ned Hjelp 113-appen, og bruke denne om du behøver å ringe etter hjelp. Den gjør det mulig for nødetatene å vite eksakt hvor du befinner deg i en nødsituasjon, og en kan spare verdifulle minutter ved for eksempel en hjertestans.

HER FINNER DU DET OFFENTLIGE HJERTESTARTERREGISTERET

HER FINNER DU HJELP 113- APPEN

Hjertesikker Sone® er registrert varemerke

LHL har rettighetene til Hjertesikker Sone® i tekst og logo i Norge. Registrert varemerke Reg.nr.: 292568 (151) HJERTESIKKER SONE i Patentstyret.

All uautorisert bruk vil bli anmeldt uten unntak. Når du ser at du er i en Hjertesikker Sone® skal du være helt trygg på at området du befinner deg i er hjertesikret og at hjertestarteren er overvåket av LHL.