Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Engasjerende temakveld om kols i Helse i Hardanger

24. oktober 2023 arrangerte LHL Kvam, i samarbeid med Helse i Hardanger en engasjerende temakveld om kols. Arrangementet samlet omtrent 20 deltakere, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Arrangementet startet med at leder for Helse i Hardanger, Sissel Aase Børve, ønsket alle velkommen og presenterte kveldens program. Deretter ga nestleder Kjersti Bjørke en innføring i lokallagets mål og ambisjoner, hva det jobbes med og videre planer for 2024.

Den faglige delen av programmet startet med at lungelege Atle Riise fortalte om årsak til kols, symptomer og utfordringer som følger med sykdommen.

Lungelege Atle Riise
Foto: Lungelege Atle Riise

Han understreket at det er to ting som kan redusere utviklingen av sykdommen. Det er røykeslutt og lungerehabilitering med fysisk trening.

Kan leve et godt liv med kols

Spesialfysioterapeut Bente Frisk fortsatte den faglige delen med å fortelle om de positive virkningene som lungerehabilitering og fysisk trening gir. Det er aldri for sent å starte! Og med hjelp fra helsepersonell er det mulig å leve et godt liv med kols.

Livskvaliteten har vist seg å bedres betraktelig hos personer som har kommet i gang med rehabilitering og trening, og det er fullt mulig å bli både sterkere og få bedre kondis. Helse i Hardanger tilbyr en fire dagers lungerehabilitering med et års oppfølging hvor pasientene får kunnskap og kan gjøre seg nye erfaringer med trening og daglige aktiviteter slik at fleksibiliteten og funksjonsnivået øker. Her lærer pasientene om hvordan små valg, mikrovalg, kan gi store endringer for å få en bedre hverdag. Målet er at pasienten skal oppleve mestring i egenhåndtering av sykdommen. Noe som kan redusere infeksjoner med forverringer og ikke minst behovet for helsetjenester.  De som har deltatt på rehabiliteringen frem til nå, er svært fornøyde også med lengden på oppholdet.

Farmasøyt Sidsel Rykken informerte om medisinering og riktig bruk av medisiner for pasienter med kols. Hun understreket viktigheten av individuell medisinsk tilpasning og årlig oppfølging hos farmasøyt. Dette sikrer at pasientene får best mulig nytte av medisinene sine.

Viktigheten av en likeperson

Etter at den faglige delen var avsluttet var det Jan Oddvar Gjerde, fylkesleder i Vestland, som delte informasjon om LHL som er en av de største pasientorganisasjonene for bedre folkehelse. Han understreket viktigheten av å ha en likeperson i lokallaget, en person som kan lytte, støtte og dele erfaringer i tider med vanskeligheter.

Kvelden ble avsluttet med en omvisning i Helse i Hardanger sine lokaler ved leder Sissel Aase Børve, noe som ga deltakerne muligheten til å se nærmere på de flotte ressursene som er tilgjengelige.

Verdifulle temakvelder

Temakvelden om kols var en suksess og skapte stor interesse blant deltakerne. Engasjementet og spørsmålene som ble stilt underveis viser hvor viktig det er å øke bevisstheten om kols og tilby støtte til de som er berørt av sykdommen.

Slike temakvelder er svært verdifulle for samfunnet og motiverer oss i LHL Kvam til å fortsette vårt viktige arbeid for å forbedre livene til kols-pasienter og spre kunnskap om denne utfordrende sykdommen.

La oss fortsette å jobbe sammen for bedre folkehelse og en lysere fremtid for de som lever med kols.

10 råd til deg som har kols​

 1. Vær fysisk aktiv. Legg inn daglig fysisk aktivitet, få opp pusten, øv utholdenhet og styrke. Gjør pusteøvelser for å få opp slim. 
 2. Be om årlig kontroll hos din fastlege
 3. Sjekk medisinteknikk i apotek, eller hos lege
 4. Vektkontroll – be om veiledning av ernæringsfysiolog for vektoppgang eller vektnedgang.
 5. Unngå forurenset luft, både ute og inne.
 6. Vær røykfri – be om hjelp til å slutte.
 7. Noen å snakke med – likeperson, pårørendekontakt, LHLs rådgivningstjenesten eller lokalt helsepersonell.
 8. Be om individuell plan hos din fastlege.
 9. Unngår yrker som gir risiko for lungeskade.
 10. Ta vaksine mot lungebetennelse, sesonginfluensa og covid-19

Kols-løft

Når lungene svikter, må ikke helsetjenesten svikte. Tiden er inne for et KOLS-løft! LHLs mål og krav:

 1. Innføre pakkeforløp for personer med kols innen 2026!
 2. Alle personer med kols må få årskontroll!
 3. Alle personer med kols må få vurdering (tilbud) om individuell plan!
 4. Innføre tverrfaglig rehabiliteringstilbud i alle kommuner for alle personer med kols!