Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
LHL Hamar på trening

LHL Hamar: Et sprekt lokallag!

Denne måneden startet LHL Hamar opp trimgruppen igjen, etter et opphold siden midten av november. Det var en sprek gjeng som møttes!

Mandag den 10. januar startet trimguppen i LHL Hamar opp, etter et opphold siden november. Som alle andre lokallag har pandemien satt sine begrensninger på fysiske sammenkomster. Men nå er de i full gang igjen. 

– Det var god stemning da vi møttes igjen på nyåret. Det sosiale er veldig viktig. De fleste møter opp en times tid i forkant. Da snakker vi om løst og fast og ikke om sykdom. Den samhørigheten er viktig for mange! Sier John Sem, likepersonansvarlig i LHL Hamar.

– Vi holder kontakt med avisen, Hamar kommune og skolene. Vi søker Hamar kommune gjennom kulturkontoret om å få tildelt en gymsal hvor vi kan ha trimmen det året. Vi fordeler det ofte på to skoler i nærområdet og i bykjernen. På grunn av smittevernregler kan vi maks være 20 stykker av gangen med 1 meter avstand. Det klarer vi å opprettholde med den store gymsalen vi har i dag, sier John.

Glade trimmere fra LHL Hamar

Glade trimmere: nederst fra venstre: Svanaug Lindman (83), Jens Granmorken (92), Laila Rasmussen (81), Eva Løvås (83). Øverst fra venstre: Kjell Olsen (77), Reidar Saxerud (84), Kjell Teum (79), Kjell Evensen (77), John Seem (81), Imre Løvås, Kjell Godvassli (85) + fotograf Bengt Lindman  (80)                                 

Trim i hele 40 år!

LHL Hamar har hatt sammenhengende trimaktivitet i gruppen i nesten 40 år!

– Trimmen har eksistert siden 1986. Det ble i sin tid startet av hjertelege Olav Koss ved Hamar sykehus som så nødvendigheten av fysisk aktivitet for de som var hjerteoperert. Det ble starten. Så tok fysioterapeuter ved Hamar sykehus over og fortsatte den fysiske aktiviteten i et par år, før LHL Hamar tok over. Det har vært bra med deltakere hele veien og det kommer stadig til nye, forteller John.

Takket være et sterkt styre og ivrige og dedikerte medlemmer er det nå ukentlige treninger to ganger i uken. 32 medlemmer er registrert i trimgruppen, og normalt deltar cirka 20 på hver trening, fordelt med ca 40 prosent kvinner og 60 prosent menn.

– Gjennomsnittsalder på treningene er ca 81 år. Den yngste er 67 og den eldste deltageren er 92 år, sier Bengt Lindman, triminstruktør og tidligere leder i LHL Hamar.

Trygg trening med ambulansen "stand by"

– Når vi holder på med trimmen så har jeg en stående avtale med ambulansen og en avtale med sykehuset, slik at de vet til enhver tid når vi har trim. Det skal være sikkerhet for de som er med på trimmen at de kan føle seg trygge på at dersom det skjer noe så er ambulansen rett i nærheten. Vi inviterer ambulansepersonellet til å komme til en treningsøkt sammen med oss for å fortelle hvordan vi skal håndtere det hvis noe skulle skje og en av oss faller om på gulvet i gymsalen. De er på plass i løpet av 5 min, betrygger Kjell Olsen, nyvalgt leder i LHL Hamar og koordinator for trimmen.

LHL Vardø: Endelig sammen igjen!

God og hard trening

En eller flere av medlemmene funger som instruktør og disse har gjennomgått instruktørkursene arrangert av LHL sentralt.

– Treningsøkten består av tre hoveddeler. I første del (oppvarming) bruker vi LHLs eldre instruksjonskassetter nivå 2 og 3, annen del er gymnastikk med egen lokal instruktør og siste økt er avspenning med instruktør. Deltagerne er sterkt motiverte, nivået relativt høyt, men hver og en tilpasser treningen til sitt nivå. Etter trimøkten spiller normalt 4–6 av oss badmintonkamp i rundt en halv time. Vi har og en gågruppe med fast opplegg en gang i uken, forteller Bengt.

Aktive med likepersontjenesten

– Vi har vært aktive med likepersontjenesten på sykehuset. Der fikk vi mange nye trimmere. Vi snakket om LHLs aktiviteter, og la vekt på dette med fysisk aktivitet og hvor viktig det er for nyopererte og de som har hatt en bypassoperasjon, infarkt og andre hjertelidelser. Om de har mulighet til å komme seg i aktivitet, så har vi et møtested som vi bruker her i byen. Akkurat nå ligger dessverre likepersontjenesten nede på grunn av pandemien, sier John.

Helsestien Viewpoint Rondane har åpnet!

– Vi møtes på trimmen

Etter 40 år med trim er de "still going strong" og mer aktive enn noen gang. Hva er hemmeligheten for å få med seg så mange på ukentlige treninger?

– Noen av oss har vært mer "på". Vi har avtale med Hamar Arbeiderblad. De har en spalte i avisen som heter Tavla. Og der under "Helse" står det når og hvor vi har treninger den uken. Avisen er villig til å ta inn dette, og det gjør at mange følger med og vet at det finnes trening. Når medlemmer er ute og går sier de: Vi møtes på trimmen! Vi er opptatt av å holde oss i fysisk form. Vi får kjørt oss skikkelig på treningen. Først oppvarming, så en hel klokketime med styrke og kondisjon, og så har vi en halvtime til disposisjon, og da blir det ofte litt badminton.

Det er en skikkelig sprek gjeng, og Hjertetrimmen vi driver er med på å spare kommunen for mye utgifter! Avslutter John.

LHL Hamar avslutter treningsøkten med litt badminton

Kjell Evensen og Bengt Lindman avslutter treningsøkten med litt badminton. 

Bli med på Hjertekampen

Tren med LHL: 3 x 30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Aktivitet bidrar til god helse. Bli med på Hjertekampen, et gratis, enkelt og inspirerende treningsprogram og kostholdsprogram. Det er utviklet av LHLs fysioterapeuter sammen med lege og ernæringsfysiolog.

Tren med LHL - Hjertekampen