Hopp direkte til innhold

LHL Hamar

LHL Hamar er et lokallag for mennesker med hjerte- og lungesykdom, deres pårørende og andre som støtter vårt arbeid. Laget ble stiftet i april 1951.

Laget er meget aktivt og driver bl.a. med helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil. Vi skal videre være hjerte- og lungesykes og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk, samt styrke samholdet blant funksjonshemmede.

Vi har lagsmøter eller andre samlinger den andre onsdagen i hver måned i Hamar Velferdssentral (Velferden), Wergelandsgt. 2. På møtene er det faglige tema, underholdning og enkel bevertning og utlodning av medbrakte gevinster.

Av andre aktiviteter kan nevnes: trim, likepersonsarbeid og informasjon på sykehuset, stands og turer. Vi har også et eget aktivitetssenter (LHLsenteret Hamar) på Tyvholmen i BaneNor-bygget.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med lagleder Grethe Jordheim på tlf. 414 02 382 og bli nærmere kjent med oss.

LHL Hamar

Adresse: LHL Hamar
Pb 216
2302 HAMAR
Tlf: Mobil: 41402382
E-post: Bankkonto: 18002269046
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Steinar Joten Instruktør trim og turgrupper, Nestleder lokallag, Leder i lokallag 62527402 41210637
Kjell Erik Evensen Instruktør trim og turgrupper 62598042 93251261
Kaare Engen Instruktør trim og turgrupper 62522820
Karin Grethe Witberg Instruktør trim og turgrupper 62529837 90215286
Tove Søberg Instruktør trim og turgrupper 62526951 95237065
Anni Marit Fadnes Instruktør trim og turgrupper 95289022 95289072
Gerd Synnøve Andersen Instruktør trim og turgrupper 62531562 91141673
Bengt P Lindman Instruktør trim og turgrupper 62552680 92247308
Grethe Jordheim IT-kontakt/medlemsregister 41402382 41402382
John Seem Likepersonsansv. lokallag, Instruktør trim og turgrupper 62523181 91851720
Tore Sirhaug Sekretær 62530321 97067666
Eva Marie Maurud Buraas Studieleder lokallag, Styremedlem lokallag 97966301

Våre aktiviteter