Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Ragnhild Eidsgaard Akre Aas, rådgiver og ansvarlig for testamentariske gaver i LHL
Foto: Julie Knarvik

Arven som gir mennesker et bedre liv!

Mange har en hjertesak de ønsker å støtte etter at de har gått bort, og LHL har en lang tradisjon med å motta testamentariske gaver.

Årlig mottar LHL betydelige beløp i testamentariske gaver som bidrar til å bedre livskvaliteten til mennesker som sliter med kroniske sykdommer og plager.

– Vi har nylig solgt en leilighet som ble testamentert til LHL av en 60 år gammel dame. Vi får der en stor arv på hele 6 millioner kroner. Det er en av de største gavene vi har fått, sier jurist Ragnhild Eidsgaard Akre-Aas, rådgiver og ansvarlig for testamentariske gaver i LHL.

Det kan synes som at stadig flere får øynene opp for muligheten til å gi arv til LHL, basert på antallet testamentariske gaver i år. Så langt i år er vi arving i totalt 12 nye bo.

Det kommer jevnlig henvendelser fra ulike tingretter, advokater eller andre, med orientering om at en person har testamentert til LHL.

– Det hender at vi kun får en innbetaling uten at vi har fått noen nærmere informasjon på forhånd, og da må vi være litt «detektiver» og undersøke hva innbetalingen gjelder. De fleste gavene vi får er såkalt frie midler, altså at midlene ikke er øremerket til bruk til et spesielt formål, prosjekt eller sted. Dette innebærer at vi kan avgjøre hvordan pengene skal brukes i organisasjonen. Vi har rundt 40 slike bo på nåværende tidspunkt. Vi arver da enten et bestemt pengebeløp eller gjenstand eller vi kan være arvtaker til større eller mindre deler av boet (såkalt loddeier). Vi kan arve halve boet, en fjerdedel og så videre.

Det hender også vi er enearving til hele boet. Det er stort!

Om vi er enearving i boet, er det vi som har ansvaret for at boet blir gjort opp, eventuelt sørge for at noen andre gjør det. Ofte arver vi sammen med andre organisasjoner. Dersom det ikke er vi som gjør opp boet, holdes vi løpende oppdatert av bobestyrer som har ansvaret for oppgjøret. Vi følger uansett arveoppgjøret fra begynnelse til slutt, sier Ragnhild.

Liv Signe Kroken testamenterte huset sitt til LHL

Hva går pengene til?

En del av de testamentariske gavene og arven vi får er øremerket spesifikke formål innad i organisasjonen. Vi har for tiden omkring 10 slike bo. Ofte står det i testamentet at det ønskes at midlene generelt skal gå «til forskning», andre ganger er det mer detaljerte føringer for arven.

Ragnhild Eidsgaard Akre-Aas
Ragnhild Eidsgaard Akre-Aas

Noen ønsker at pengene gis til lokallag, til forskning på kols, eller til et av våre fond - Hjertefondet og Lungefondet.

For eksempel kan det stå; «Skal disponeres på best mulig måte for hjerte- og lungesyke». Hvis det ikke er lagt spesifikke føringer for hvor midlene ønskes benyttet, så må vi forsøke å finne ut hva testator har ønsket og vurdere hvor det er mest riktig at midlene plasseres og brukes. Det er svært viktig for oss å følge avdødes ønsker, sier Ragnhild.

Din gave til LHL gir mennesker et bedre liv

Store beløp til medlemmenes beste

Tall fra 2019 og 2020 viser at LHL har fått inn mellom 30 og 35 millioner kroner i inntekter fra arv i løpet av disse to årene. To tredjedeler av dette er frie midler, mens en tredjedel er knyttet til et spesielt formål, ofte til forskning på hjerte- og lungesykdommer.

Ifølge Ragnhild er det forskjellige grunner til at folk velger å støtte dem.

– Det er ikke alltid vi får vite bakgrunnen for at noen ønsker å testamentere akkurat til LHL. Det er sjelden det står noe om dette i testamentene. En kan tenke seg at de kan ha hatt et godt forhold til organisasjonen tidligere, enten fordi de selv har mottatt hjelp eller behandling hos LHL eller kjenner noen som har det. LHL har lenge vært store innen hjerte- og lungebehandling- og rehabilitering. Dette kan føre til at kanskje de som tidligere har fått behandling, har ønsket å gi noe tilbake til LHL. Vi er svært takknemlige og ydmyke for alle gavene vi får, som gjør at vi kan hjelpe enda flere.

Les om

Tema: Arv

Du kommer sannsynligvis til å måtte forholde deg til arveloven i løpet av livet. Derfor er det viktig å kjenne til den.

LHL gjør jobben for deg

Det er ikke et krav at et testament skal opprettes med bistand fra advokat, men det er ikke uvanlig at det tråkkes feil uten slik hjelp. 

LHL bekoster advokatbistand til opprettelse av testament der LHL er tilgodesett. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand eller mer informasjon.

Ragnhild Eidsgaard Akre-Aas

Ragnhild Eidsgaard Akre-Aas

Ansvarlig testamentariske gaver
41 23 86 47