Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kvinnehjertet

Hjertesykdom var tidligere ansett som en mannsdominert sykdom, men det har over tid blitt en økende forekomst av hjerte- og karlidelser blant kvinner, og hjertesykdommer er nå en av de ledende dødsårsaker blant kvinner.

Det er godt etablert kunnskap at kvinner og menn er forskjellige, men ved sykdom og behandling har forskningen tradisjonelt sett blitt gjort på menn.

Vi vet nå at forhøyet blodtrykk, stress og diabetes er en større risiko for kvinner enn menn.

Kvinnehelse

Kvinnehelse er tilbake på dagsordenen i 2024 når ny kvinnehelsestrategi lanseres. Kvinnehjertet er også kvinnehelse!

LHL vil

  1. øke kunnskap om kvinners risikofaktorer for hjerteinfarkt,
  2. øke kunnskap om kvinners symptomer på hjerteinfarkt,
  3. at kvinner skal komme tidligere til behandling for hjerteinfarkt.

Risikofaktorer for hjerteinfarkt:

For alle
Høyt blodtrykk, diabetes, fedme, høyt kolesterol, røyking og familiær belastning.
Nye
Psykososiale faktorer, sosio-økonomiske faktorer, miljøfaktorer og autoimmune sykdommer.
For kvinner
Tidlig overgangsalder, graviditet, svangerskapsrelatert høyt blodtrykk, svangerskapsdiabetes, polycystisk overiesyndrom.