LHL

Hopp direkte til innhold

Sammen redder vi liv

Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

Litt kunnskap mange ganger!

Ny forskning på området viser at litt kunnskap mange ganger gjennom livet har stor effekt. Derfor jobber denne felles dugnaden med kunnskap til folk i alle faser gjennom livet; vi starter i barnehagen, deretter grunnskole ( 1-10 skoletrinn), så førerkortopplæring, så yrkeslivet og tilslutt seniorårene.

Ulike ideelle organisasjoner har ansvar for hver sin del av prosjektet.

Sammen redder vi liv - 113

Om dugnaden

Dugnaden ledes av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet: Bakgrunnen for dugnaden er at minst 200 liv kan reddes i Norge hvert år dersom befolkningen som helhet får litt mer kunnskap om tidskritiske tilstander og livreddende førstehjelp.

LHL er ansvarlig for grunnskolen

LHL leder prosjektet "Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolene". Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen, og er uten kostnad for skolene og andre som får tilbud om å benytte opplæringsprogrammet i 3 år.

LHL har gjennomført et forprosjekt med faglig kunnskapsoppsummering i samarbeid med SINTEF og har utviklet digitale læremidler til et begrenset antall læringsmål sammen med lærere ved de første 7 pilotskolene.

Gå til undervisningsmateriell

Sjetteklassingene på Døli skole

Sjetteklassingene på Døli barneskole på Jessheim viser her hva de har lært for å kunne redde liv. 

Steinar Olsen er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet som sammen med LHL har ansvaret for et stort nasjonalt prosjekt der grunnskoler får muligheten til å lære førstehjelp.

 

Se video fra Døli skole (TV2)

Pilotfase

Læreplan og læremidlene blir nå testet i en pilotfase som løper ut 2019. Gjennom pilotperioden vil SINTEF evaluere resultatene, slik at vi kan forbedre konseptet før dette lanseres over hele landet.

I skolene er det lærerne som skal bruke opplæringskonseptet. Erfaringene fra pilotene som pågår er svært positive, de sier det er et spennende opplæringskonsept, det fenger skolebarn og de opplever det svært nyttig.

Prosjektet jobber nå med å etablere piloter for kommuner, for å teste ut læreplan, lærerveiledning og læremiddelutvikling i større skala. Deretter skal vi høste erfaringer i de ulike samarbeidsmodellene, før vi lanserer dette nasjonalt.

Ett år på veien

App: Førstemann på skadested

Er du forberedt på hva du må gjøre om du er førstemann på et ulykkessted?

I denne appen vil du lære om betydningen av å sikre et skadested, risikovurdere for egensikkerhet, varsle 113 og utføre livreddende førstehjelp.

Denne appen er laget i et samarbeid mellom LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, NKT Traume, EON Reality Norway, TV2 Elevkanalen og studenter ved Høgskolen i Innlandet. Appen er finansiert av Gjensidigestiftelsen.

Download-on-the-AppStore.pngTilgjengelig-paa-GooglePlay.png

Kontakt oss

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Are Helseth eller prosjektkoordinator Ann Helen B. Estenstad.

Følg prosjektets side Facebook og Instagram.

Les mer om prosjektet på:

Førstehjelpsdugnad skal redde fleire liv (regjeringen.no)

Sammen redder vi liv – Strategidokument (helsedirektoratet.no)

Nå skal de minste lære førstehjelp (forskning.no)

Nasjonal førstehjelpsdugnad "Sammen redder vi liv" (gjensidigestiftelsen.no)

Nå skal også de minste lære førstehjelp (sintef.no)