Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Barn spiser
Foto: Shutterstock

Råd 3: Ikke vent for lenge med å gi barnet fast føde

Det finnes ett naturlig "vindu" for når barnet venter å "møte" mat.

Barnet får for eksempel tenner i gjennomsnitt rundt 5 måneders alder og det kan spise grøt allerede før det får tenner, hvilket viser med all tydelighet at naturen er innstilt på at barnet skal få møte annen mat før 6 måneder. Å vente med å gi barnet mat til 6 måneder øker risikoen for mangelernæringer, risikoen for allergi, matsærhet, og overfører unødvendig mye miljøgifter (1,2,3,4,5).

I utviklingsland, hvor det er mangel på tilgang til rent vann, kan morsmelk redde liv og WHO anbefaler derfor fullamming i 6 måneder. Men i vestlige land, hvor man har tilgang på rent vann, og har god hygiene, er dette intet problem. Det er riktignok noe økt forekomst av mage-tarminfeksjoner ved å starte med fast føde før 6 måneder, men ikke alvorlige infeksjoner som krever sykehusinnleggelse (3). Når man gir barnet fast føde møter det flere bakterier. Dette kan også være positivt da immunforsvaret trenger å møte bakterier for å utvikle seg.

Langvarig amming fører til mer miljøgifter hos barnet, da morsmelk inneholder mer av de persistente miljøgiftene enn annen mat. Jo lenger man ammer, jo mer miljøgifter overføres fra mor til barn (4,5). Jo mer miljøgifter, jo mer øker risikoen for senere overvekt hos barnet (6).

Flere studier har vist 6 måneders eksklusiv amming også medfører en viss risiko for ernæringsmangel, og dette gjelder også i Norge hvor har man sett risiko for mangel på B-vitamin og forsinket nevrologisk utvikling hos barn av mødre som fullammer i 6 måneder (1). En rekke andre store organisasjoner av barneleger og forskere*og det Europeiske matsikkerhets organet har konkludert med at man bør begynne med fast føde før 6 måneder. En stor sammenstilling av alle tilgjengelig artikler på temaet, konkluderer med at det kan øke risikoen for matallergi om man venter med å introdusere fast føde til barnet er 6 måneder (2).

Ikke vent for lenge med å gi barnet fast føde

Flere råd:

Kilder

  1. Ingrid Kristin Torsvik. B vitamin and iron status during infancy».Doctoral thesis. Universitet i Bergen.
  2. Chan ES, Abrams EM, Hildebrand KJ, Watson W. Early introduction of foods to prevent food allergy. Allergy Asthma Clin Immunol. 2018; 14(Suppl 2): 57.
  3. Kramer MS1, Guo T, Platt RW, Sevkovskaya Z, Dzikovich I, Collet JP, Shapiro S, Chalmers B, Hodnett E, Vanilovich I, Mezen I, Ducruet T, Shishko G, Bogdanovich. Infant growth and health outcomes associated with 3 compared with 6 mo of exclusive breastfeeding. N. Am J Clin Nutr. 2003 Aug;78(2):291-5.
  4. Walkowiak J1, Wiener JA, Fastabend A, Heinzow B, Krämer U, Schmidt E, Steingrüber HJ, Wundram S, Winneke G.Environmental exposure to polychlorinated biphenyls and quality of the home environment: effects on psychodevelopment in early childhood. Lancet. 2001 Nov 10;358(9293):1602-7.
  5. Verner MA, Sonneborn D, Lancz K, Muckle G, Ayotte P, Dewailly E, Kocan A, Palkovicová L,Trnovec T, Haddad S, Hertz-Picciotto I, Eggesbø M. Toxicokinetic Modeling of Persistent Organic Pollutant Levels in Blood from Birth to 45 Months of Age in Longitudinal Birth Cohort Studies. Environ Health Perspect. 2013 Jan; 121(1): 131–137. doi: 10.1289/ehp.1205552.
  6. Iszatt N, Stigum H, Verner MA, White RA, Govarts E, Palkovicova L Schoeters G, Trnovec T, Legler J, Fabienne Pelé, Botton J, Chevrier C, Wittsiepe J, Ranft U,Vandentorren S ,Kasper-Sonnenberg M, Klümper C,Weisglas-Kuperus N, Polder A,Eggesbø M. Prenatal and Postnatal Exposure to Persistent Organic Pollutants and Infant Growth: A Pooled Analysis of Seven European Birth Cohorts. Environ Health Perspect. 2015 Jul; 123(7): 730–736. doi: 10.1289/ehp.1308005

* European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition og European Food Safety Authority, American Academy of Allergy, Asthma and Immunology