Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Muggsopp i mikroskop
Foto: Shutterstock

Råd 4: Unngå eksponering for muggsopp i inneklima

Dette er spesielt viktig for barn og ungdom.

Folkehelseinstituttet skriver at eksponering for muggsopp i inneklima skal unngås (5). Astma er en hyppig forekommende sykdom, spesielt hos barn og unge, og det å hindre eksponering for muggsopp i inneklima vil redusere sykdom hos mange barn og unge og er viktig for folkehelsa i framtiden.

Unngå eksponering for muggsopp i inneklima

Dette er spesielt viktig for barn og ungdom.

Mange vitenskapelige studier viser en negativ samvariasjon mellom eksponering for muggsopp i inneklima og sykdom. Det er utarbeidet oversiktsartikler om temaet og disse gir en samlet oppsummering av vår kunnskap (1, 2, 3). Eksponering for muggsopp i inneklima er årsak til både forverrelse av eksisterende astma og utvikling av ny astma hos barn.

Les mer om astma og astma hos barn

Kunnskapsgrunnlaget om dette hos voksne er ikke så sikkert, men en finner en sikker negativ samvariasjon mellom eksponeringen og astmasykdom. Den samme negative samvariasjonen finner en også mellom muggsopp i inneklima og allergisk betennelse i øvre luftveier. Flere enkeltstudier viser også en negativ samvariasjon mellom allergi og eksponering for muggsopp i inneklima. Astmaen og betennelsene i øvre luftveier kan være en allergisk eller ikke-allergisk mekanisme (4).

Les mer om den farlige muggsoppen

Astma hos voksen

Et stort problem innen denne forskningen er at eksponering for muggsopp i inneklima består av mange forskjellige eksponeringer. Er det soppsporene selv, fragmenter av soppsporene eller kjemisk avgassing fra muggsoppen som kan forårsake de negative helseeffektene? Ved undersøkelse av hus med mulig muggsoppskade kan det tas målinger av type og mengde soppsporer. Dette kan påvise en muggsoppskade i bygningen, men det er vanskelig å si noe om sykdomsrisiko. All muggsopp i inneklima må fjernes og en må utbedre årsakene til muggsoppeksponeringen.

Flere råd:

Kilder:

  1. Caillaud D, Leynaert B, Keirsbulck M, et al. Indoor mould exposure, asthma and rhinitis: findings from systematic reviews and recent longitudinal studies. Eur Respir Rev 2018; 27: 170137 [https://doi.org/10.1183/16000617.0137-2017]. WHO (World Health Organization) Europe.
  2. WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Dampness and Mould. Copenhagen:World Health Organization, 2009.
  3. Mendell MJ, Mirer AG, Cheung K, Tong M, Douwes J. Respiratory and allergic health effects of dampness, mold, and dampnessrelated agents: a review of the epidemiologic evidence. Environ Health Perspect 2011; 119(6): 748–56.
  4. Thacher JD, Gruzieva O, Pershagen G, et al. Mold and dampness exposure and allergic outcomes from birth to adolescence: data from the BAMSE cohort. Allergy 2017; 72: 967–974.
  5. FHI 2015. Rapport: Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer – 2015. Hentet ut 16.10.19 på lenken: https://www.fhi.no/publ/2015/anbefalte-faglige-normer-for-innekl/