Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Sprayflaske
Foto: Shutterstock

Råd 6: Unngå eksponering for renholdskjemikalier i sprayform

Rengjøring er viktig, høy mengde partikler i innemiljøet vil øke risiko for luftveisplager.

Rengjøringen bør gjennomføres med tørre metoder og med redusert mengde kjemikalier. Noen vil si at da blir det ikke rent nok! Det er gjennomført studier hvor tørre metoder og mindre mengde kjemikalier ble benyttet i renholdet. De oppnådde at gjennomsnittlig støvmengde ble redusert med 32 prosent, rengjøringskjemikalier ble redusert med ca. 50 prosent og kvalitetskrav var oppfylt i 79 prosent av byggene.

Unngå eksponering for renholdskjemikalier i sprayform

Rengjøring er viktig, høy mengde partikler i innemiljøet vil øke risiko for luftveisplager.

Les mer om Mikrofiberkluter mot støv

Det er økende forekomst av astma i befolkningen. Det er mange forskjellige miljøeksponeringer som kan være årsak til denne økningen. Mange vitenskapelige studier viser en negativ samvariasjon mellom eksponering for renholdskjemikalier og astma hos profesjonelle rengjørere (1). Imidlertid, kunnskap om astma og eksponering for renholdskjemikalier i hjemmene har tidligere vært mere sparsom. Det har blitt gjennomført flere studier på dette de siste ti årene og kunnskapen viser at eksponering for rengjøringskjemikalier er assosiert med økende forekomst av astma (2).

Les mer om astma og astma hos barn

I en studie av Zock og medarbeidere i 2010 (3) ble det funnet en øket risiko på 30-50 prosent for nyutviklet astma relatert til renholdsprodukter i sprayform i hjemmemiljø. Økende forekomst av astma korrelerer positivt med økende bruk av renholdsprodukter i sprayform (4) og er av en ikke-allergisk type, dvs. at det er betennelser i slimhinner i luftveiene som gir astmasymptomene.

Gjennomfør et godt renhold hjemme med tørre metoder og med mindre rengjøringskjemikalier.

Reduser, eller helst unngå, bruk av rengjøringskjemikalier i sprayform da det vil redusere din eksponering for renholdskjemikaliene og dermed redusere din risiko for utvikling av ny astma eller forverring av den eksisterende astmaen.

Les mer om rengjøring i vårt magasin Sunnere bolig.

Flere råd:

Kilder:

  1. Siracusa A, De Blay F, Folletti I, Moscato G, Olivieri M, Quirce S, Raulf-Heimsoth M, Sastre J, Tarlo SM, Walusiak-Skorupa J, Zock JP. Asthma and exposure to cleaning products - a European Academy of Allergy and Clinical Immunology task force consensus statement. Allergy. 2013 Oct 16
  2. Vincent MJ, Parker A, Maier A. Cleaning and asthma: A systematic review and approach for effective safety assessment. Regul Toxicol Pharmacol. 2017 Nov;90:231-243. doi: 10.1016/j.yrtph.2017.09.013. Epub 2017 Sep 14.
  3. Zock, J.-P.; Plana, E.; Jarvis, D.; Anto, J.M.; Kromhout, H.; Kennedy, S.M.; Kunzli, N.; Villani, S.; Olivieri, M.; Toren, K.; Radon, K.; Sunyer, J.; Dahlman-Hoglund, A.; Norback, D.; Kogevinas, M. The use of household cleaning sprays and adult asthma: An international longitudinal study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007, 176, 735-741.
  4. Bédard A, Varraso R, Sanchez M, Clavel-Chapelon F, Zock J-P, Kauffmann F, Le Moual N. Cleaning sprays, household help and asthma among elderly women. Respiratory Medicine, Volume 108, Issue 1, 2014, pp. 171-180