Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det er også andre årsaker til afasi, med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen, såkalt degenerativ hjernesykdom. Den vanligste degenerative hjernesykdommen er Alzheimers sykdom, som fører til demens, men det finnes flere andre slike sykdommer. Noen ganger kan det første symptomet være en språkforstyrrelse, og dette kaller man primær progressiv afasi.

Primær progressiv afasi (PPA) er altså  en gradvis svekkelse av språkfunksjonen som følge av degenerativ hjernesykdom.

Primær progressiv afasi

Det er vanlig å dele primær progressiv afasi (PPA) inn i tre ulike varianter. Det er ikke alltid et klart skille mellom de ulike variantene. Når man ikke passer inn i en enkelt variant blir dette noen ganger beskrevet som blandet PPA.

Utredning og behandling

Ved mistanke om PPA bør man kontakte fastlege. Ved behov vil fastlegen henvise videre til spesialisthelsetjenesten. Det finnes ingen behandling som kan kurere PPA, men noen kan ha nytte av medisiner som bremser utviklingen. Personer med PPA bør henvises til logoped.

I videoene treffer du Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken OUS, Geriatrisk avdeling, Monica I. Norvik logoped MNLL, Statped/UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Ingvild E. Winsnes, logoped MNLL, Statped.

Les mer

Primær progressiv afasi (tidsskriftet.no)
Artikkel av Peter Bekkhus-Wetterberg, Anne Brækhus, Ebba Gløersen Müller, Monica Irene Norvik, Ingvild Elisabeth Winsnes, Torgeir Bruun Wyller.

Primær progressiv afasi (PPA)

PPA er en betegnelse på forskjellige demenssykdommer som starter med språkvansker.

Last ned

Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder? (pdf)
Artikkel av Monica Norvik, Ingvild Winsnes, Peter Bekkhus-Wetterberg & Anne Brækhus. Artikkelen har vært publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi og gjengis med tillatelse.

Denne siden er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Statped og Afasiforbundet i Norge (nå LHL Hjerneslag og Afasi).

OUS    statped

Materiellet er laget med støtte fra Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet logo