Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Barn i klasserom på skole
Foto: Taylor Wilcox, unsplash

225 kommuner tilbyr ikke gratis vaksiner av ungdom mot hjernehinnebetennelse

LHL har kartlagt alle kommuners tilbud om informasjon om meningokokkvaksiner til ungdom, og om vaksinene tilbys gratis.

Smittsom hjernehinnebetennelse er en farlig infeksjon som kan føre til alvorlig sykdom på kort tid. Meningokokkbakterien er den vanligste årsaken til hjernehinnebetennelse hos barn og unge, og friske ungdom er en gruppe som er spesielt utsatt fordi de oftere har bakteriene i halsen og kan smitte andre eller bli syke selv. I Norge finnes det fire godkjente vaksiner, men likevel finnes det ikke et nasjonalt vaksinasjonsprogram som tilbyr gratis vaksiner mot hjernehinnebetennelse.

Om smittsom hjernehinnebetennelse (fhi.no)

Interessegruppen LHL Sepsis og Meningitt kontaktet alle norske kommuner for å kartlegge om de informerer ungdom om sykdommen og vaksineringstilbud til ungdom og om de tilbyr disse vaksinene gratis.

Per 24. april 2023 har totalt 306 (86 prosent) av 356 kommuner besvart henvendelsen. Av de som har svart, informerer 72 prosent av kommunene om sykdommen og / eller vaksineringstilbud, men kun 26,5 prosent (81 kommuner) tilbyr vaksinen gratis.

Oppdatert: Per 2. juni 2023 har vi registrert svar fra 315 av 356 kommuner, en svarprosent på 88 prosent. Totalt 72 prosent av disse kommunene gir informasjon om sykdommen og tilbud om vaksinasjon, men kun 29 prosent av kommunene tilbyr vaksinen gratis.

LHL ønsker at alle ungdommer får tilbud om gratis vaksinering. Vi vet at når barrieren for å ta vaksine blir høy, så går andelen vaksinerte ned. Vi krever derfor at kommunene nå sørger for gratis vaksinering.

Det interaktive kartet nedenfor viser oversikt over alle svarene, og det er mulig å søke opp enkeltkommuner. Kartet oppdateres ikke i etterkant av artikkelens publisering. 

 

Undersøkelsen viser at det stort sett er de videregående skolene som får ansvaret med å informere og vaksinere ungdommen i kommunene. Nøyaktig målgruppe som mottar informasjon og tilbud om vaksinering varierer fra sted til sted, og ikke alle kommunene har mulighet til å tilby vaksinen gratis. De forskjellige vaksinene kan koste ca. 400 til 1000 kr per dose. Noen kommuner har valgt å sette vaksinen på 10. trinn på ungdomsskolen, og dette kan være et godt tiltak for å nå ut til alle.

Det er ikke lenge siden meningokokker var et utbredt problem i dette landet. Norge hadde fra 1970-tallet frem til 2000-tallet en epidemi av smittsom hjernehinnebetennelse som kostet mange barn og unge livet. Når vi i dag har trygge og effektive vaksiner mot sykdommen, burde ingen måtte risikere sykdom, følgetilstander eller dødsfall fordi de ikke er vaksinerte.

Dagens situasjon er ikke bærekraftig. Ulike tilbud på tvers av landet og individuelle kostnadsbarrierer er dårlig folkehelsepolitikk. LHL ønsker at alle norske ungdommer skal få likt tilbud om gratis vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse, for eksempel ved at vaksinen tilbys som del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Notis: Merk at mange små kommuner ikke har egne videregående skoler, og at ungdommen da går på skole i andre kommuner. Av den grunn vises disse kommunene på kartet som at de ikke informerer om vaksinen og at de ikke tilbyr gratis vaksine, selv om de muligens bidrar med informasjon og / eller refusjon til ungdom fra deres kommuner.