Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Din gave gjør det mulig å opprettholde viktige tilbud innen forebygging, behandling og rehabilitering for hjerte- og lungesyke, slagrammede og deres pårørende.

Gi din gave

Ved å støtte LHLs arbeid bidrar du til:

Lokale aktiviteter som treningsgrupper, sosiale møteplasser, likepersonsarbeid og mye mer.

Rekruttering og utdanning av likepersoner som tjenestegjør på 38 sykehus i hele Norge.

Videreutvikling av kurs og vår tilstedeværelse innen forebygging.

Informasjon, kampanjer og opplysningsarbeid om forebygging, behandling og rehabilitering.

Politisk påvirkning av myndigheter og helsevesen for at våre pasientgruppers muligheter, krav og rettigheter skal bli ivaretatt.

LHLs pasientombud.

LHL er godkjent av Innsamlingskontrollen, en ideell stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

LHL er medlem i Fundraising Norge, en bransjeorganisasjon som bistår norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger.