Hopp direkte til innhold

Din støtte er viktig – gi en gave i dag

Du gir mennesker en ny mulighet og et bedre liv

Din gave gjør det mulig å opprettholde viktige tilbud innen forebygging, behandling og rehabilitering for hjerte- og lungesyke, slagrammede og deres pårørende.

Gi en gave nå

Du kan gi en gave til LHL direkte her (via sikker løsning hos deltager.no)

Gi en gave

Ved å støtte LHLs arbeid bidrar du til

Lokale aktiviteter som trimgrupper, sosiale møteplasser, likepersonsarbeid og mye mer.

Rekruttering og utdanning av likepersoner som tjenestegjør på 38 sykehus rundt om i Norge.

Videreutvikling av kurs og vår tilstedeværelse innen forebygging og rehabilitering.

Informasjon, kampanjer og opplysningsarbeid om forebygging, behandling og rehabilitering.

Politisk påvirkning av myndigheter og helsevesen for at hjerte- og lungesykes muligheter skal bli ivaretatt.

LHLs pasientombud.

Et godt behandlingstilbud på LHLs sykehus og klinikker.

La alle hjerter banke jevnt og trutt