Hopp direkte til innhold

Din støtte er viktig – gi en gave i dag

Du gir mennesker en ny mulighet og et bedre liv
Par kysser på tur
Foto: Shutterstock

Din gave gjør det mulig å opprettholde viktige tilbud innen forebygging, behandling og rehabilitering for hjerte- og lungesyke, slagrammede og deres pårørende.

Gi din gave

Det skal ikke så mye til for å skape håp og glede for andre mennesker, og vårt ønske er at ingen skal måtte stå alene når sykdom rammer.

Velg beløp:

Ved å støtte LHLs arbeid bidrar du til

Lokale aktiviteter som trimgrupper, sosiale møteplasser, likepersonsarbeid og mye mer.

Rekruttering og utdanning av likepersoner som tjenestegjør på 38 sykehus rundt om i Norge.

Videreutvikling av kurs og vår tilstedeværelse innen forebygging og rehabilitering.

Informasjon, kampanjer og opplysningsarbeid om forebygging, behandling og rehabilitering.

Politisk påvirkning av myndigheter og helsevesen for at hjerte- og lungesykes muligheter skal bli ivaretatt.

LHLs pasientombud.

Et godt behandlingstilbud på LHLs sykehus og klinikker.