Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Som medlem støtter du LHLs arbeid. Vi jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

LHL er en medlemsbasert og ideell pasientorganisasjon, med nærmere 54 000 medlemmer i 240 lokallag, 10 interessegrupper og 11 nettverk over hele landet.

Som medlem kan du velge å delta i små og store fellesskap sammen med andre som har samme sykdom / diagnose.

Vi gir deg råd om din sykdom, vi påvirker myndighetene og vi kjemper for pasienters og pårørendes rettigheter.

Dette gjør vi

  • Vi jobber for at våre pasientgrupper skal få rask og god utredning, behandling og rehabilitering.
  • Vi jobber for pårørende.
  • Vi påvirker myndigheter og samfunn i kampen for pasientenes rettigheter.
  • Våre lokallag har mange aktiviteter og gode tilbud. 
  • Våre interessegrupper og nettverk er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, knyttet til diagnose. De tilbyr fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og spre informasjon.
  • Vi har rådgivingstjeneste med eget pasientombud som bistår medlemmer.
  • Vi har likepersoner, treningsinstruktører, brukermedvirkere og mange frivillige som hver dag gjør en innsats for andre.

Fellesskap og støtte

Som medlem kan du delta på kurs, samlinger, temakvelder, trimgrupper med mer i lokallaget ditt. Her får du oppleve et fellesskap med andre i samme situasjon, og hjelp til bedre å mestre livssituasjonen og sykdommen.

Rettigheter, råd og veiledning

Medlemmer får gratis veiledning og oppfølging fra vårt pasientombud.

LHL jobber direkte med sykehus, forskning og oppfølging av pasienter. Vi kurser likepersoner som stiller opp for andre med samme sykdommer, med tid, råd og veiledning. LHL har i dag rundt 330 likepersoner som tjenestegjør på 40 sykehus i hele Norge.

Bli medlem