Hopp direkte til innhold

Et friskt hjerte er avgjørende for å oppleve de gode øyeblikkene i livet

La så mange hjerter som mulig banke jevnt og trutt, hele tiden.

Som medlem støtter du LHLs viktige arbeid for landets hjerte- og lungesyke, slagrammede og deres pårørende.

I tillegg får du mange gode tilbud og medlemsfordeler året rundt. Du kan delta på treningsgrupper, kurs, møter og turer gjennom våre 240 lokallag.

Dette gjør vi

  • Vi jobber for at mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom og hjerneslag skal få rask og god utredning, behandling og rehabilitering.
  • Vi jobber for pårørende.
  • Vi påvirker myndigheter og samfunn i kampen for pasientenes rettigheter.
  • Våre 240 lokallag har mange aktiviteter og gode tilbud. 
  • Våre interessegrupper er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, knyttet til diagnose. De tilbyr fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og spre informasjon.
  • Vi har eget pasientombud, som bistår medlemmer.
  • Vi har likepersoner, treningsinstruktører og mange frivillige som hver dag gjør en innsats for andre.
Se alle medlemsfordeler

Fellesskap og støtte

Som medlem kan du delta på kurs, samlinger, temakvelder, trimgrupper med mer i lokallaget ditt. Her får du oppleve et fellesskap med andre i samme situasjon, og hjelp til bedre å mestre livssituasjonen og sykdommen.

Rettigheter, råd og veiledning

Medlemmer får gratis veiledning og oppfølging fra vårt pasientombud.

LHL jobber direkte med sykehus, forskning og oppfølging av pasienter. Vi kurser likepersoner som stiller opp for andre med samme sykdommer, med tid, råd og veiledning. LHL har i dag 330 likepersoner som tjenestegjør på 40 sykehus i hele Norge.

Bli medlem