Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
To par hender holder hver sin kopp
Foto: Shutterstock

Likepersoner

En likeperson er først og fremst et medmenneske som kan lytte og dele av egne erfaringer. Likepersonen kan være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Likepersonarbeid handler om omsorg for hverandre og utveksling av erfaringer, om det å bli syk, leve med sykdom eller å være pårørende.

Målet med likepersonarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte til personer som er nye i sin situasjon.

Likepersonstilbudet i LHL Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom eller som pårørende?
Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner.
Alle likepersoner har gjennomført kurs i LHL, og har taushetsplikt. De arrangerer også treningsgrupper og aktiviteter i LHLs lokallag.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar
Tastevalg 5: Pårørende

Klinikk

På sykehus og rehabiliteringssteder

LHL har over 300 frivillige likepersoner som er tilstede og tilgjengelig på gitte tidspunkt ved nærmere 30 sykehus og rehabiliteringssteder over hele Norge.

Du finner dem typisk ved et lærings- og mestringssenter, kledd i lilla vest merket LHL, og id-kort.

Sted

Aktiviteter i LHLs lokallag

Det er ulike tilbud i de ulike lagene. Det kan være besøkstjenester (hjemme, på institusjon, i nærmiljøet) og samtalegrupper med erfaringsutveksling. 

Mange har treningsgrupper (på flere nivå, som skal passe for alle), og fysisk aktivitet i gruppe, som stavgang, turgrupper, bowling, golf, boccia, sykkel og ski og mye mer.

Finn ditt nærmeste lokallag, gruppe eller nettverk

Likepersonarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i noenlunde samme livssituasjon, der målet med samhandlingen er å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom.

Vil du bli likeperson?

Likepersoner i lokallagene

Våre lokallag har medlemmer som utfører forskjellige former for likepersonstjeneste. Tilbudene baseres på medlemmenes ønsker og behov, samt tilgjengeligheten på frivillige som ønsker å bidra.

Likeperson - et medmenneske å snakke med

Samtale med likeperson kan gjerne kombineres med aktivitet. LHL tilbyr blant annet instruktøropplæring til medlemmer som ønsker å lede treningsgrupper. De fleste av våre lokallag har treningstilbud ledet av likepersoner.

Likepersonene leder også tiltak som stavgang og turgrupper, samt andre former for fysisk aktivitet i grupper (for eksempel bowling, golf, boccia, sykkel og ski).

Ta kontakt med ditt lokallag for mer informasjon.