Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kols - kronisk obstruktiv lungesykdom - er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene.

Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon.

Alfa-1 antitrypsinmangel?

WHO anbefaler alle med kols å teste seg for Alfa-1 antitrypsinmangel. Det er en arvelig sykdom. Den medfører mangel på enzymet alfa-1 antitrypsin. Sykdommen kan føre til økt bindevevsdannelse i lever og/eller lunger, som medfører utvikling av kronisk leversykdom og/eller kronisk lungesykdom (kols, emfysem).

Tilstanden er underdiagnostisert og kan for enkelte medføre mange år med uforklarlige symptomer og mange legebesøk uten avklaring.

Mer om Alfa-1 antitrypsinmangler

Hva er kols?

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig, nedsatt lungefunksjon.

Sykdommen utvikler seg langsomt, og for personer som ikke trener kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten eller kondisjonen er svekket.

Mer om kols

Oppdag kols tidlig

Hvis man oppdager og får diagnosen tidlig nok kan symptomene påvirkes og sykdomsutviklingen bremses. Tidlig påvisning av kols sikrer best effekt av tiltak og behandling.

Kols kan påvises ved å måle lungefunksjonen (spirometri) hos lege. LHL mener at personer over 35 år som røyker eller har skadelig yrkeseksponering, og samtidig har luftveissymptomer, bør få tilbud om en spirometriundersøkelse.

De første symptomene og plagene ved kols er ofte

 • langvarig hoste (røykhoste)
 • slim fra lungene med oppspytt
 • tung pust ved anstrengelse

Trenger du hjelp?

 • Rådgiving

  Rådgiving

  På LHLs rådgivingstelefon treffer du erfarne fagfolk som kan bistå med faglig veiledning og råd.

 • Likeperson

  Likeperson

  Snakke med andre! En likeperson er en person med egenerfaring med sykdom (eller som pårørende), og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg.

 • Pasientombud

  Pasientombud

  Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.